Οι διαδικασίες για την ανάδειξη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, γίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν.1264/1982.
Η ερμηνεία που υπολογίζει τους σταυρούς που πήραν οι υποψήφιοι με τις ψήφους της παράταξης, αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου και καταστρατηγεί κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Ταυτόχρονα η πιθανή εφαρμογή αυτής της ερμηνείας, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αλλά και συνολικά για το Πυροσβεστικό Σώμα.