Εντάχθηκε η πράξη‭ ‬«Δράσεις‭ ‬ενίσχυσης ‬του ‬συντονισμού ‬και ‬της‭ ‬επικοινωνίας‭ ‬των ‬μη εξυπηρετούμενων‭ ‬δανείων»‭ στο ΕΣΠΑ με απόφαση του ειδικού γραμματέα ‬Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιώργου Ιωαννίδη.

Η‭ πράξη θα ‬υλοποιηθεί ‬από την ‬Ειδική ‬Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 14.679,648 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην οργάνωση του ολοκληρωμένου‭ ‬μηχανισμού‭ ‬διαχείρισης‭ ‬του ‬ιδιωτικού ‬χρέους‭ ‬και ‬τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών.

Η ΕΓΔΙΧ λοιπόν συμπληρώνεται και συνεπικουρείται στο έργο της από 30 ‬περιφερειακά Κέντρα‭ Εξυπηρέτησης ‬και ‬Υποστήριξης ‬Δανειοληπτών ‬(ΚΕΥΔ), ‬τα‭ ‬οποία ‬συστήνονται ‬ως περιφερειακές ‬υπηρεσίες‭ ‬ σε ‬επίπεδο τμήματος, με ‬κύρια αρμοδιότητα την ‬παροχή οικονομικών και νομικών ‬συμβουλευτικών υπηρεσιών ‬για θέματα σύναψης δανείων ‬και διαχείρισης ‬ενήμερων ‬ή ‬ληξιπρόθεσμων ‬οφειλών ‬έναντι ‬πιστωτικών, ‬χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιριών του Ν.4354/2015.

ΠΗΓΗ: Left.gr