Εγκύκλιος με παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών
μονάδων στους ΟΤΑ α ́ βαθμού, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.
Με την εγκύκλιο ο υπουργός ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να «μπλοκάρουν» τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων μέχρι να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο. Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται:
«Μετά από σειρά ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 87-89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α ́ Βαθμού, μετά και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4369/2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, λόγω των χρονικών περιορισμών του ΚΚΔΚΥ για την έκδοση της προκήρυξης (αρ. 89 παρ. 3β και 4β, όπως ισχύει ).

Για την επίλυση του θέματος, η υπηρεσία μας έχει ήδη προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την άρση των περιορισμών αυτών, κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4369/2016, όπως ήδη ισχύει για τους αντίστοιχους περιορισμούς του Υ.Κ. (αρ. 30 παρ. 4
ν.4369/2016).
Ενόψει της ανωτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας, παρακαλούμε για την ενημέρωση των ΟΤΑ α ́ βαθμού και των Υπηρεσιακών τους Συμβουλίων, προκειμένου να μην προβούν σε καμία ενέργεια σχετική με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, έως την παροχή νέων οδηγιών από την Υπηρεσία μας».
Εδώ η Εγκύκλιος
ΠΗΓΗ: aftodiokisi.gr