«Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινάει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την κινητικότητα. Με τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται ένα απαρχαιωμένο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων, που έτρεφε το πελατειακό κράτος, με ένα σύγχρονο, ευέλικτο σύστημα κάλυψης των αναγκών της δημόσιας διοίκησης».

Αυτό ανακοίνωσε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, κατά τον χαιρετισμό της, στο 5ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2017», που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης. «Με τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται ένα απαρχαιωμένο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων, που έτρεφε το πελατειακό κράτος, με ένα σύγχρονο, ευέλικτο σύστημα κάλυψης των αναγκών της δημόσιας διοίκησης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στο έργο που έχει παραχθεί ήδη από το Υπουργείο, αλλά και σ’ αυτό που ακολουθεί είπε: 

  • Ολοκληρώθηκαν τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων, τα οποία πλέον θα αναρτώνται ψηφιακά, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τη δομή και την διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης.
  • Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινάει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την κινητικότητα. Με τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται ένα απαρχαιωμένο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων, που έτρεφε το πελατειακό κράτος, με ένα σύγχρονο, ευέλικτο σύστημα κάλυψης των αναγκών της δημόσιας διοίκησης.
  • Ετοιμάζουμε μητρώο διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης, στο οποίο θα μοντελοποιηθούν με σύγχρονα εργαλεία όλες οι διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές με το Δημόσιο, προκειμένου να οδηγηθούμε στον ουσιαστικό ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και τελικά την απλοποίηση τους.
  • Ξεκινάει η υλοποίηση της εθνικής πύλης για την κωδικοποίηση της Νομοθεσίας. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική και θα συμβάλλει τόσο στο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος όσο και να εδραιωθεί ένα πιο γόνιμο περιβάλλον για επενδύσεις.
  • Προωθούμε άμεσα την πλήρη και αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στον Δημόσιο, με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολύ σημαντικά τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και σε όρους αποτελεσματικότητας.
  • Επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος των ΚΕΠ και εξετάζεται η επανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής κυβερνητική πύλης ΕΡΜΗΣ, με σκοπό να υποστηριχθούν νέες υπηρεσίες, που θα απευθύνονται τόσο σε πολίτες όσο και σε επιχειρήσεις, αλλά και να αποτελέσουν το σημείο ενιαίας και ομοιόμορφης παρουσίας των υπηρεσιών όλου του Δημοσίου.
  • Στο πλαίσιο του e-gov now, προχωρούν άμεσα οι εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ φορέων του Δημοσίου (κυρίως νοσοκομεία και φορείς του Υπουργείου Εργασίας), για τη διασύνδεση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα έργο με τεράστια οφέλη για τον απλό πολίτη, αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο.

«Με την υλοποίηση του συνόλου των μεταρρυθμιστικών δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση να είστε βέβαιοι πως τα επόμενα χρόνια η δημόσια διοίκηση θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάκαμψη», ολοκλήρωσε η Υπουργός Δ.Α.

ΠΗΓΗ: epoli.gr