Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε -ΥΠ.ΠΟ., κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 αποφάσισε και προκηρύττει 48ωρη Απεργιακή κινητοποίηση για τους Εργαζόμενους με μόνιμη και ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Νομό Αττικής, για το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, με κλειστά Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

Τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η προκήρυξη της Απεργιακής κινητοποίησης τους περιγράφουμε στο εξώδικο που επισυνάπτεται.

Εδώ η Προκήρυξη