Κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, τροπολογία με την οποία προβλέπεται ότι, ο διορισμός των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ με την 8/1997 προκήρυξη, πραγματοποιείται, ανεξαρτήτως τυχόν πρόσθετων προσόντων που απαιτούνται από τις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων διορισμού και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις.
Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να καλυφθούν ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό σε φορείς του δημοσίου από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1998, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει ότι ο διορισμός των ως άνω επιτυχόντων, αν δεν μπορεί να διενεργηθεί σε κενές οργανικές θέσεις, πραγματοποιείται ανεξαρτήτως τυχόν πρόσθετων προσόντων που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων διορισμού, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές.
Κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ, στο οποίο έχει κατατεθεί η εν λόγω διάταξη, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, είπε ότι η τροπολογία έρχεται να καλύψει ένα κενό στη διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998.
«Όπως είναι γνωστό, με νομοθετική ρύθμιση έχει αποκατασταθεί μια αδικία, καθώς άνθρωποι που είχαν επιτύχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ επί 20 χρόνια ήταν ξεχασμένοι από το κράτος», είπε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πρόσθεσε πως οι περισσότερες από αυτές τις προσλήψεις έχουν ήδη γίνει αλλά για την κάλυψη αυτών των θέσεων στις οποίες θα πάνε οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες – θέσεις σε υπηρεσίες με αυξημένο φόρτο εργασίας – προβλέπονται σήμερα μερικά αυξημένα προσόντα που δεν είχαν προβλεφθεί στο διαγωνισμό του 1998 και αφορούν το μάθημα των αγγλικών.
«Αυτό που ρυθμίζουμε σήμερα είναι να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να απορροφηθούν στις υπηρεσίες που έχουν μεγάλη ανάγκη σήμερα, ώστε να μην είναι απαιτείται αυτό το προσόν που δεν ήταν τότε απαίτηση του διαγωνισμού, για τη σημερινή τους τοποθέτηση» είπε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διευκρίνισε ότι το ανωτέρω προσωπικό θα απορροφηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι ανάγκες των οποίων για στελέχωση είναι εξαιρετικά μεγάλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ