Tην ετήσια ΕΚΘΕΣΗ του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) για το 2016 παρέλαβε σήμερα από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Στην ετήσια έκθεση καταγράφονται όλες οι ενέργειες του Σ.Ο.Ε.Ε. για το συντονισμό των εργασιών των 21 Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τα Σώματα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, με ειδική μνεία σε κάθε επιμέρους παρουσίαση των υποθέσεων των Σωμάτων για τις οποίες ζητήθηκε η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ή παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση: «Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου που κατ’ ουσία ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και αποτελεί σήμερα το σπουδαιότερο εργαλείο που διαθέτει η Χώρα για τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής στον τομέα των Επιθεωρήσεων και των Ελέγχων της Δημόσιας Διοίκησης. Η ουσιαστική ενεργοποίηση του Σ.Ο.Ε.Ε. στο διάστημα του τελευταίου χρόνου αποτέλεσε τομή στις ελεγκτικές διαδικασίες αφού παρέχει τη δυνατότητα συντονισμού πολλών διαφορετικών Υπηρεσιών και Σωμάτων αλλά και την ανάληψη από κοινού, ελεγκτικών δράσεων σε σημαντικές υποθέσεις για τις οποίες απαιτείτο εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η έλλειψη συντονισμού στο έργο των ελεγκτικών μηχανισμών, την οποία κλήθηκε το Σ.Ο.Ε.Ε. να θεραπεύσει, ενίσχυε φαινόμενα επικαλύψεων αλλά και αντιφάσεων μεταξύ των ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους αποδυναμώνοντας και απομειώνοντας τελικά το συνολικό αποτέλεσμα της προσπάθειας καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στη χώρα μας. Πέρα από το συντονισμό των Σωμάτων και Υπηρεσιών, η δυναμική ώθηση στην ελεγκτική διαδικασία από το Σ.Ο.Ε.Ε., οφείλεται ακριβώς στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της από κοινού δράσης των Σωμάτων. Είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιείται και εισέρχεται σε δημόσια σφαίρα το γενικό και ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο πεπραγμένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η υλοποίησή και η καταγραφή του θα απελευθερώσει τις δυνάμεις εκείνες, που θα περιορίσουν δραστικά τη μάστιγα αυτή, που τόσο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα

Στο πλαίσιο των παραπάνω συγκροτήθηκε από το Σ.Ο.Ε.Ε.:

 • Μικτό Κλιμάκιο για την εκτέλεση Εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγγελέως Διαφθοράς, με μέλη από το Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., από τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη Γ.Δ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, από την Οικονομική Αστυνομία, από το Σ.Δ.Ο.Ε. και από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., και αντικείμενο τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών καθώς και των αρμόδιωνΥπουργείων.
 • Μικτό Κλιμάκιο για την εκτέλεση Εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγγελέως Διαφθοράς με συντονιστές ειδικούς επιθεωρητές από το Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. και μέλη επιθεωρητές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τη Γ.Δ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο τον οικονομικό – διαχειριστικό έλεγχο στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και την διακρίβωση ενδεχόμενης τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
 • Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου του Σ.Ο.Ε.Ε. με συντονισμό από το Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. και μέλη από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., την Οικονομική Αστυνομία και την ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., με αντικείμενο τον έλεγχο της διαδικασίας έγκρισης, τιμολόγησης και συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδίως των παραγόμενων και τιθέμενων στην ελληνική αγορά από φαρμακευτικές εταιρείες».

Επιπλέον:

– Αποφασίστηκε από τα μέλη του Οργάνου η διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από μικτές ομάδες Επιθεωρητών των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου που μετέχουν σε αυτό ώστε οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι να είναι πιο γρήγοροι και αποτελεσματικοί πιο αποδοτικοί με λιγότερο κόστος και μικρότερη επιβάρυνση των ελεγχόμενων φορέων. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν σε πολύ σοβαρές υποθέσεις υψηλής διαφθοράς στο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης με αυτονόητη την εμπλοκή σε αυτές και του ιδιωτικού τομέα. Τα αντικείμενα των τακτικών ελέγχων που αποφασίστηκαν επικεντρώνονταν στο χώρο της Υγείας, σε θέματα απευθείας αναθέσεων έργων ή εργασιών σε Δήμους, σε ελέγχους διαδικασιών μεγάλων ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου.

– Πέραν των αποφάσεων του Σ.Ο.Ε.Ε., το Συντονιστικό Όργανο έγινε δέκτης παραγγελιών της Εισαγγελέως διαφθοράς και των οικονομικών εισαγγελέων για ελέγχους ως προς τη διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε έναν αριθμό πολύ σημαντικών υποθέσεων που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση. Οι Εισαγγελικές αυτές παραγγελίες ανατέθηκαν σε μικτά κλιμάκια Επιθεωρητών από τα αρμόδια για την κάθε περίπτωση Σώματα και Υπηρεσίες – μέλη του Σ.Ο.Ε.Ε.. Οι Επιθεωρητές των μικτών κλιμακίων του Σ.Ο.Ε.Ε. ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, υποβοηθώντας το έργο της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 3074/02 που εφαρμόζονται αναλόγως και στο Σ.Ο.Ε.Ε. Οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρό του Σ.Ο.Ε.Ε.  .

– Σε εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων, αλλά και Παραγγελιών της Εισαγγελίας Διαφθοράς κατά τη διάρκεια του έτους 2016:

o        Συγκροτήθηκε Κλιμάκιο για την εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας για προκαταρκτική εξέταση με μέλη από το Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. , από τη Γ.Δ.Δ.Ε. του Υπ.Οικ, από την Α.Α.Δ.Ε., από την Οικονομική Αστυνομία, από το Σ.Δ.Ο.Ε. και από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με αντικείμενο τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών και των αρμόδιων Υπουργείων.

o        Ανατέθηκε η Παραγγελία της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς για την διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε Μικτό Κλιμάκιο Επιθεωρητών με συντονιστές ειδικούς επιθεωρητές από το Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. και μέλη επιθεωρητές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τη Γ.Δ.Δ.Ε. του Υπ.Οικ., με αντικείμενο α) τον οικονομικό – διαχειριστικό έλεγχο στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ κατά τα έτη 2011-2015 με προοπτική επέκτασης του ελέγχου σε προηγούμενο χρονικό διάστημα ανάλογα και με τα ευρήματα του ελέγχου και β) την διακρίβωση ενδεχόμενης τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

– Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση της δράσης του ελεγκτικού έργου και της πορείας των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων ζητήθηκαν και απεστάλησαν από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου η ενημέρωση της Γ.Ε.Δ.Δ. για τις επιθεωρήσεις/ελέγχους που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, από την έκδοση της σχετικής εντολής έως πριν τη σύνταξη της έκθεσης και για την κοινοποίηση, όλων των εκδιδόμενων εντολών επιθεωρήσεων/ελέγχων.

– Τέλος, υποβλήθηκαν στην Γ.Ε.Δ.Δ. κατά τις μηνιαίες συνεδριάσεις του Σ.Ο.Ε.Ε. ΠΙΝΑΚΕΣ, στους οποίους παρουσιάζονται περιληπτικά οι εκκρεμείς επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι και το στάδιο στο οποίο βρίσκονταν, καθώς και όσοι ολοκληρώθηκαν.

Γεροβασίλη: Συντονισμένη προσπάθεια κατά τη διαφθοράς

«Η Ετήσια Έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) για το 2016, την οποία σήμερα παραλαμβάνουμε, δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας της Κυβέρνησης για τη δραστική αντιμετώπιση της διαφθοράς”, δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Και πρόσθεσε: “Συντονισμένης προσπάθειας, καθώς για πρώτη φορά από το 2016 ενεργοποιήθηκε κατ’ ουσία το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου, γεγονός που αποτέλεσε τομή στις ελεγκτικές διαδικασίες. Πλέον, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, Υπηρεσίες και Σώματα, αλληλεπιδρούν και αλληλοϋποστηρίζονται σε επίπεδο τεχνογνωσίας, με μοναδικό στόχο τη συντριπτική πάταξη νοσηρών φαινομένων διαφθοράς. Παράλληλα, για πρώτη φορά εδραιώθηκε η παροχή υποστήριξης προς τους εισαγγελείς και, κυρίως, προς τους Εισαγγελείς Διαφθοράς και τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης. Η μάχη με τη διαφθορά για εμάς είναι καθημερινή, διαρκής και αδιαπραγμάτευτη. Γι’ αυτό, άλλωστε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θωράκισε και θεσμικά το Σ.Ο.Ε.Ε, έχοντας ήδη ψηφίσει σχετική διάταξη (ν. 4478/2017), προκειμένου να αποκτήσει κανονική λειτουργική δομή συλλογικού οργάνου και ρυθμίζοντας όλα τα επιμέρους θέματα. Από πλευράς μας, προωθούμε δυναμικά εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα εμπεδώσουν μια νέα κουλτούρα στη δημόσια διοίκηση, αλλά και θα αποτρέψουν την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Σε αυτή την προσπάθεια αρωγός μας στέκεται και η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για το έργο της».

Από τη πλευρά της η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, κατά την τοποθέτησή της, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η ουσιαστική ενεργοποίηση του Σ.Ο.Ε.Ε. στο διάστημα του τελευταίου χρόνου έδωσε δυναμική ώθηση στις ελεγκτικές διαδικασίες, παρέχοντας τη δυνατότητα συντονισμού πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και σωμάτων, αλλά και την ανάληψη από κοινού ελεγκτικών δράσεων σε σημαντικές υποθέσεις, για τις οποίες απαιτείτο εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Το Σ.Ο.Ε.Ε. αποτελεί σήμερα το σπουδαιότερο εργαλείο που διαθέτει η χώρα για τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής στον τομέα των επιθεωρήσεων και των ελέγχων της δημόσιας διοίκησης».

(Αναλυτικά η δήλωση της κ. Παπασπύρου και η συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Σ.Ο.Ε.Ε. για το 2016 βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο).

Τα Σώματα και Υπηρεσίες που συμμετείχαν στο Σ.Ο.Ε.Ε. για το 2016 αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ Σ.Ο.Ε.Ε.

 1. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
 2. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
 3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 4. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)
 5. Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων
 6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
 7. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
 8. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)
 9. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄)
 10. Δ/νση Επιθεώρησης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 11. Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 12. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.)
 13. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
 14. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.)
 15. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
 16. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας
 17. Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
 18. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Υπουργείου Δικαιοσύνης)
 19. Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου υπουργείου οικονομικών
 20. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Σ.Ε.Ε.Υ.Υ.ΜΕ.)
 21. Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Δείτε την ΕΚΘΕΣΗ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr