Αρνητικό ήταν το πόρισμα της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) με την οποία ζητούσε τα μέλη της (καναλάρχες, κ.λπ.) να μην υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες και οικονομικών συμφερόντων.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε (165/2017) το αίτημα αναστολής της ΕΙΤΗΣΕΕ με το σκεπτικό ότι η ζημία που επικαλείται δεν αφορά τα μέλη της αλλά τρίτα πρόσωπα, όπως είναι μέτοχοι, εταίροι, κ.λπ., ενώ έκρινε «όλως αόριστα, μελλοντικά και αβέβαια» τα επιχειρήματα περί κίνδυνου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περιορισμού της πολυφωνίας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση δεν πιθανολογείται ότι από τις επίμαχες προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις  θα προκληθεί στην ΕΙΤΗΣΕΕ «ευθέως και αμέσως συγκεκριμένη, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη», ενώ τονίζεται ότι «το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως δεν είναι απαλλαγμένο αμφιβολιών».

Υπενθυμίζεται οτι ηΈνωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας ζητούσε να ανασταλεί προσωρινά η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων πόθεν, αλλά και να μην υποβάλλουν καθόλου δηλώσεις
υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες είναι αντισυνταγματική, αντίθεση στην ΕΣΔΑ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, υποστήριζε ότι πλήττεται υπέρμετρα η ελευθερία της τηλεόρασης, η πολυφωνία και ο πλουραλισμός στην ενημέρωση, καθώς και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, του ιδιωτικού βίου και η ασφάλεια των υποχρεώσεων και των οικογενειών τους καθώς και ότι
περιορίζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι εκκρεμεί για το ίδιο θέμα αίτηση ακύρωσης.

ΠΗΓΗ: zougla.gr