Ο λόγος των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπροσώπησης των εργαζομένων και των εργοδοτών αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια συστατικό τμήμα του δημόσιου διαλόγου για τα θέματα των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, έστω και αν αυτός δεν οργανώνεται και δεν διενεργείται συστηματικά και με ποιοτικό και διεξοδικό τρόπο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ, που εκπροσωπούν αντίστοιχα τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και τις μικρές επιχειρήσεις, με την πάροδο των χρόνων έχουν αναπτύξει σημαντική παράδοση συνεργασίας και παράλληλα έχουν εμπράκτως πρωταγωνιστήσει στα πεδία των προαναφερόμενων πολιτικών υιοθετώντας πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων καταπολέμησης της ανεργίας, στην ενίσχυση της διά βίου μάθησης, στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων και στην αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος, δημοσιεύει άρθρο με θέμα: «Δια βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και Οικονομία» όπως επίσης και άρθρο με θέμα: Λαυρεωτική και Τέχνη». Επιπλέον η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει άρθρο για τις αντιφάσεις του ασφαλιστικού συστήματος.

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ