Δομικές αλλαγές στις ηλεκτρονικές διαδικασίες του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου επέρχονται κατά το επόμενο διάστημα, ώστε να «τρέξει» απρόσκοπτα το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιδιώκει να υπάρχει πλήρης καταγραφή των οργανικών θέσεων των δημόσιων φορέων, να αποτυπώνονται τα κενά, οι μετατάξεις και οι αλλαγές στη σύνθεση του προσωπικού λόγω μετακινήσεων. Και όχι μόνο. Στόχος είναι αυτά τα στοιχεία που καταχωρούνται να επιβεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και να επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο.

Η κυβέρνηση προωθεί την υλοποίηση ψηφιακού έργου για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και τα Ψηφιακά Οργανογράμματα Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που περιλαμβάνει την τροποποίηση της αρχιτεκτονικής της Απογραφής (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού) ώστε να συγκεντρωθούν αρχικά τα βασικά συστατικά του συστήματος στο Κέντρο Δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται σε έγγραφο των υπηρεσιών του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΠΥΔΥ/Φ. 520/24253-21.8.2017), θα ενοποιηθούν τα δύο επίπεδα στα οποία σήμερα μοιράζεται η επιχειρησιακή λογική του συστήματος (REST Services και εφαρμογή UI) και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο G – cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου αυτού επεκτείνεται το σύστημα της Απογραφής ώστε να υποστηρίξει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4440/2016. Κατά την κυβέρνηση, το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας αποσκοπεί «αφενός στη βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου στη διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους».

Ετσι, στις 23.8.2017 το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενέκρινε το υπ. αρ. 5/20.7 /2017 Πρακτικό της συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου αναφορικά με το έργο «Υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και Ψηφιακών Οργανογραμμάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου». Κατακύρωσε το έργο σε εταιρεία πληροφορικής, στη συνολική τιμή των € 68.063,60, περιλαμβανομένου ΦΠΑ – πρόκειται για δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2017/ 2018.

Το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου θεωρείται, εκτός από εργαλείο χάραξης πολιτικής, και εργαλείο απλοποίησης διαδικασιών για κάθε Διεύθυνση Προσωπικού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και εφαρμογές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Οπως σημειώνεται άλλωστε στην ιστοσελίδα του (https://apografi.gov.gr), το Μητρώο στηρίζεται στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας στην πηγή και εισάγει ηλεκτρονικές διαδικασίες στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στο σύνολο του δημόσιου τομέα.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιδιώκει ως το τέλος του χρόνου να έχει βάλει σε ρότα την υπόθεση των μετατάξεων με το νέο σύστημα κινητικότητας.

ΠΗΓΗ: tovima.gr