«Μπλόκο» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, να αναθέσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Το θέμα απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου υπήρξε και ένταση.

«Αποφασίζουμε – Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 395/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, σχετικά με κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και την προηγούμενη αυτής υπ’ αριθμ. 378/2017 όμοια απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αποκομιδή απορριμμάτων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης», αναγράφεται στην Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με το σκεπτικό ότι, οι εν λόγω αποφάσεις δε συνάδουν με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και την κατεπείγουσα ανάγκη που επικαλείται η Δημοτική Αρχή.

Δείτε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr