Με έγγραφό της, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη καλεί όλο το Δημόσιο Τομέα και στο πλαίσιο αυτού τους ΟΤΑ να γνωστοποιήσουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, έως 15 Σεπτεμβρίου 2017, τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, όπου απαιτείται, και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Δεδομένης της πρώτης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία εξέτασης των αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και πάντως όχι πέραν της 9ης Οκτωβρίου 2017.
Η αποστολή αιτημάτων των φορέων θα γίνει ηλεκτρονικά.

ΠΗΓΗ: Dikaiologitika News