Προς: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων

κ. Γιώργο Αγγελόπουλο

Κοιν.: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε για την απόφασή σας να διενεργηθεί οικονομικός-διοικητικός έλεγχος στον ΕΟΠΠΕΠ από την 1/1/2016, παρά το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων με επιστολή τους προς τον Υπουργό Παιδείας έχουν ζητήσει τον έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων από το 2009 (έτος έναρξης των μνημονιακών πολιτικών) του Οργανισμού και των μητρικών του φορέων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέραμε:

«Για να λήξει η οποιαδήποτε αμφιβολία, ή αμφισβήτηση γύρω από το ζήτημα της κατασπατάλησης πόρων του Οργανισμού, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων καταθέτουμε την ακόλουθη πρόταση που είναι εξαιρετικά απλή ως προς την υλοποίησή της. Να διερευνηθούν άμεσα τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού από το 2009 έως σήμερα, ιδίως σε ό,τι αφορά οικονομικές δοσοληψίες των παρόντων και των παρελθόντων μελών του Δ.Σ. με τον ΕΟΠΠΕΠ».

Σε πιο πρόσφατη επιστολή μας προς τον Υφυπουργό Παιδείας, Δ. Μπαξεβανάκη, θέταμε το αίτημα «να κατατεθούν στο Δ.Σ. (…) όλα τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου από το 2009 έως σήμερα του ΕΟΠΠΕΠ και των μητρικών του φορέων (μεταξύ των οποίων και τις απολαβές όλων των μελών των Δ.Σ. της περιόδου)».

Το τελευταίο διάστημα ΜΜΕ και επιστολές στελεχών που έχουν θητεύσει στο Υπουργείο Παιδείας διασύρουν τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, κατηγορώντας τους ότι δήθεν επιδιώκουν τον πολιτικό έλεγχο του ΕΟΠΠΕΠ εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα. Εμείς δεν φοβόμαστε και σηκώνουμε το γάντι. Όλα στο φως, λοιπόν. Σας καλούμε να αποδείξετε ότι πράγματι υπάρχει η πρόθεση εξυγίανσης του ΕΟΠΠΕΠ, όχι μόνο για τον περασμένο 1,5 χρόνο, αλλά για την τελευταία κρίσιμη 8ετία. Η περίοδος από το 2009 μέχρι και σήμερα κρύβει σοβαρές υποθέσεις που αφορούν αναθέσεις για πιστοποίηση προγραμμάτων ΚΕΜΕ κ.λπ. και θα πρέπει πράγματι να φανεί, αν υπάρχουν μέλη του Δ.Σ., παρόντα και παρελθόντα, που είχαν οικονομικές συναλλαγές με τον Οργανισμό και τους μητρικούς του φορείς και αν όλες οι συναλλαγές αυτές ήταν διαφανείς.

Θα πρέπει εδώ να προσθέσουμε ότι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ έχουμε εγγράφως και πολλάκις καταγγείλει τα κακώς κείμενα του Οργανισμού. Μέρος αυτών των καταγγελιών έχουμε κοινοποιήσει στον Υπουργό Παιδείας.

Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας. Σε διαφορετική περίπτωση οι πολίτες θα έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους.

Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ

Για την ΑΔΕΔΥ                Για τη ΓΣΕΕ

Οδυσσέας Ντριβαλάς   Μιχάλης Κουρουτός

Εδώ η Επιστολή σε pdf