Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση

Δίκτυο Συνδικαλιστικών σχημάτων στο Δημόσιο

Ημέρα: 13 Σεπτεμβρίου 2017

12 Posts

Απεργία, Εργασιακά, Κινητοποιήσεις, Ο.Σ.Υ.Ο. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο.Τ.Υ.Ε. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛ. ΕΛΛΑΔΑΣ, Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. – ΠΑΝΕΛΛ. ΟΜΟΣΠ. ΕΡΓΑΖ. ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ., Συνδικαλιστικά

ΠΟΕ-ΔΟΥ :Κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας Ομοσπονδιών στις 14.9.2017 ώρα 16:00 επί της οδού Νίκης 5 – 7 Αθήνα