Για πρώτη φορά ιταλικό δικαστήριο, στην βόρεια πόλη του Τρεβίζο, εκδίκασε αποζημίωση για «υπαρξιακή ζημία». Την αποζημίωση (η οποία κυμαίνεται από δέκα μέχρι και δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με την κάθε περίπτωση) πρόκειται να λάβει μια ομάδα εκπαιδευτικών, τα μέλη της οποίας παρέμειναν έκτακτοι υπάλληλοι για διάστημα μέχρι και είκοσι ετών.

Οι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο εξαρτάται από την περιφέρεια του Τρεβίζο. Λάμβαναν μόνον εννέα ή δέκα μισθούς τον χρόνο και δεν είχαν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τις διακοπές τους, αλλά ούτε και να μπορούν να λαμβάνουν, για παράδειγμα, στεγαστικό δάνειο από τις τράπεζες.

Η πραγματικότητα αυτή, όπως αναγνώρισε η ιταλική δικαιοσύνη, προκάλεσε μια κατάσταση ψυχολογικής οδύνης, μη επαγγελματικής ικανοποίησης και αδυναμίας, του κάθε εκπαιδευτικού, να προγραμματίσει στοιχειωδώς την ζωή του. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Corriere della Sera, είναι πιθανό η συγκεκριμένη απόφαση να αποτελέσει, στο εξής, δεδικασμένο για παρόμοιες υποθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ