“Κατά την πρόσφατη Ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Πρόεδρος της Ν.Δ. και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επιδόθηκε σε μια ισοπεδωτική για τον θεσμικό του ρόλο επίθεση σε βάρος των κλαδικών ΣΣΕ και της συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων.”, τονίζει σε ανακοίνωσή του η ΟΤΟΕ.

Μάλιστα, σημειώνει ότι: “ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι επιχειρησιακές ΣΣΕ πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερισχύουν των κλαδικών (να εκλείψουν, δηλαδή, ακόμα και οι ελάχιστες διασφαλίσεις για τους εργαζόμενους κάθε κλάδου) και στις επιχειρήσεις να γίνονται ατομικές συμφωνίες εργοδοτών-εργαζομένων, χωρίς τα συνδικάτα.

  • Με τη χώρα παγιδευμένη σε λογικές ακραίας κοινωνικής ανισότητας και φτωχοποίησης για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας.
  • Με κατάρρευση κάθε έννοιας θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού, κοινωνικού διαλόγου, διασφάλισης αμοιβών και εργασιακών-ασφαλιστικών δικαιωμάτων,

η επίθεση στις Κλαδικές Συμβάσεις είναι θέση οπισθοδρόμησης.

Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, στην εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται σύγχρονες επενδύσεις με αξιοπρεπείς όρους εργασίας και προτεραιότητα στη Γνώση, δεν νοείται να εκφράζονται απόψεις για τις Κλαδικές Συμβάσεις που ξεπερνούν και αυτές ακόμα τις επίμονες θέσεις του ΔΝΤ.

Οι κλαδικές ΣΣΕ, όπως πολλαπλά έχουν υποστηρίξει και αποδείξει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκατοντάδες έγκυροι φορείς και μελετητές, αποτελούν:

  • Μοχλό σύγχρονης ανταγωνιστικότητας για την οικονομία, με επένδυση στη γνώση και την καινοτομία, χωρίς εργασιακή υποβάθμιση από εργοδότες, που επιδιώκουν μέσω των επιχειρησιακών συμβάσεων τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • Θεσμό δημοκρατικής διαμόρφωσης και διασφάλισης σε κάθε κλάδο των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Εργαλείο αποτροπής ανισοτήτων, διακρίσεων και κοινωνικού dumping, μεταξύ εργαζομένων του ίδιου κλάδου.
  • Εμπόδιο στις οπισθοδρομικές και κακόπιστες συμπεριφορές εργοδοτών με ελεγχόμενα επιχειρησιακά συνδικάτα ή «ενώσεις προσώπων, σε βάρος των σύγχρονων και συνεπών ανταγωνιστών τους.
  • Βήμα επιτελικού και μακρόπνοου κοινωνικού διαλόγου, για την από κοινού εξεύρεση λύσεων στις προτεραιότητες κάθε κλάδου.
  • Μέσο διαφάνειας και αποτελεσματικού ελέγχου για τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Η προτεραιότητα ισχύος των επιχειρησιακών ΣΣΕ έναντι των Κλαδικών σε χώρες με συντριπτική πλειοψηφία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η Ελλάδα, οδηγεί στην εξάλειψη κάθε συλλογικής κάλυψης, σε εξαφάνιση των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, δηλαδή των κοινωνικών εταίρων, και συνακόλουθα του κοινωνικού διαλόγου. Και όπου εκλείπει ο διάλογος, οι κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις είναι τυφλές, με συνέπειες απρόβλεπτες.

Η ΟΤΟΕ έχει επανειλημμένα προασπίσει και έμπρακτα αποδείξει τον αναντικατάστατο ρόλο των κλαδικών ΣΣΕ στην επίτευξη πρωτοποριακών και μακρόπνοων συμφωνιών, που λειτουργούν ομαλά και συμπληρωματικά με τις επιχειρησιακές, προς αμοιβαίο όφελος του κλάδου, των εργαζόμενων και της κοινωνίας.

Θυμίζουμε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο αναγνωρίζουν τα εργατικά συνδικάτα ως πυλώνες Δημοκρατίας και τις κλαδικές ΣΣΕ ως συστατικό στοιχείο κοινωνικού διαλόγου και καλών ευρωπαϊκών πρακτικών.”

Η ΟΤΟΕ καλεί τον κ. Μητσοτάκη να επανεξετάσει τις θέσεις, που διατύπωσε, οι οποίες εμποδίζουν την πραγματική πρόοδο και την ισορροπημένη ανάπτυξη, που χρειάζεται η χώρα.

“Ας γνωρίζει, πάντως, ότι στις θέσεις αυτές η ΟΤΟΕ και ο κλάδος των Τραπεζοϋπαλλήλων θα είναι δυναμικά και μαχητικά απέναντι.”

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr