Μόνο σε Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα δίνεται, πλέον, η δυνατότητα να παραπέμπει στην Ολομέλεια ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σημασίας, τα οποία αφορούν διαφωνίες Επιτρόπων αναφορικά με την έγκριση χρηματικών ενταλμάτων. Αυτό προβλέπει TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντωνή που κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται σήμερα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ».

Να σημειωθεί ότι με το καθεστώς που ίσχυε από το 2012 το Κλιμάκιο είχε τη δυνατότητα παράκαμψης του, ανώτερου ιεραρχικά, Τμήματος με την παραπομπή κατευθείαν της υπόθεσης στην Ολομέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, συνεχίζουν οι διαφωνίες Επιτρόπων αναφορικά με την έγκριση ενταλμάτων πληρωμής συμβασιούχων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι, εφόσον κάποιος από αυτούς στείλει αθεώρητα τα εντάλματα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο η διαδικασία που θα ακολουθηθεί πλέον δεν είναι: Επίτροπος, Κλιμάκιο, Ολομέλεια, αλλά Επίτροπος, Κλιμάκιο, Τμήμα και, εφόσον χρειαστεί Ολομέλεια.

Να σημειωθεί ότι η τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ. για τους συμβασιούχους είχε ληφθεί μετά από παραπομπή αθεώρητου εντάλματος από Κλιμάκιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Δείτε εδώ την TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr