Μια μεγάλη νίκη και δικαίωση  των αγώνων των νοσηλευτών αποτελεί η ανάρτηση στην διαύγεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας με τίτλο « Ρυθμίσεις για την ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας  και το νοσηλευτικό κλάδο»

Η σύσταση ενιαίου κλάδου Νοσηλευτικού προσωπικού ΕΣΥ που περιλαμβάνει τις κατηγορίες ΠΕ νοσηλευτών ΤΕ νοσηλευτών ΤΕ μαιών –μαιευτών και ΔΕ νοσηλευτών, ήταν πάγιο αίτημα της νοσηλευτικής κοινότητας. Ρύθμιση που κατοχυρώνει το επάγγελμα  των νοσηλευτών όλων των κατηγοριών, δίνοντας επί της ουσίας την δυνατότητα να προσδιοριστούν και να οριοθετηθούν  οι σχέσεις, ο ρόλος και   η λειτουργία τους. Αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και την προσφορά τους και ανοίγει νέους ορίζοντες στην καταξίωση και την συμμετοχή τους στην παροχή αναβαθμισμένων ποιοτικά υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας. 

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η διάταξη

« Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ,Τομέων, και Τμημάτων της Νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ νοσηλευτικής  ή  ΤΕ νοσηλευτικής  ή  μαιών μαιευτών»

που καταργεί την πρόβλεψη που έδινε προβάδισμα σε κατηγορία του ίδιου κλάδου (οργανισμοί Λοβέρδου του 2012)  χωρίς καμία επιστημονική επαγγελματική και ηθική τεκμηρίωση .Δημιουργούνται έτσι ακόμη πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ικανοποιήσει του ώριμου όσο ποτέ άλλοτε αιτήματος  των νοσηλευτών, για οριστική λύση του προβλήματος της πολυδιάσπασης στην εκπαίδευση στην κατεύθυνση της αναβάθμισης.  

Τέλος η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία βάζει σε νέες βάσεις την συγκρότηση και λειτουργία την  Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος .Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΝΕ αλλάζει  καθιστώντας το Επιμελητήριο των Νοσηλευτών ένα σύγχρονο νομικό πρόσωπο, με νέα περιφερική διάρθρωση και δημοκρατική λειτουργία  στον τρόπο εκλογής και  διοίκησης  ,με κύριο στόχο να επανακτήσει την αξιοπιστία του στην συνείδηση των νοσηλευτών και να παίξει ουσιαστικά τον ρυθμιστικό του ρόλο σε όλα τα επίπεδα άσκησης της νοσηλευτικής επιστήμης .

Συνάδελφοι –σες

Ο τρόπος που όλα τα προηγούμενα χρόνια οι νοσηλευτές ανέδειξαν και διεκδίκησαν  αλλά και τώρα επιδοκίμασαν την συγκεκριμένη  νομοθετική παρέμβαση σαν αποτέλεσμα των αγώνων τους ,είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσους αμήχανοι για την απρόσμενη νίκη ανακαλύπτουν πραξικοπήματα η δήθεν υποβάθμιση . Το μόνο που υποβαθμίζεται και μάλιστα με απαίτηση των χιλιάδων νοσηλευτών που μέχρι τώρα απαξίωναν και αντιμετώπιζαν σαν εκλογική πελατεία για ίδιο όφελος ,είναι αυτός ο άκρατα καθεστωτικός τους ρόλος. Μπορεί τώρα να νιώθουν ότι χάνεται η γη κάτω από τα πόδια τους, να είναι όμως βέβαιοι ότι έχει χαθεί εδώ και πολλά χρόνια η αξιοπιστία τους από τις συνειδήσεις των νοσηλευτών. Ας το καταλάβουν μια και καλή  ότι οι νοσηλευτές δεν χειραγωγούνται , ήταν και θα είναι πάντοτε  στην πρωτοπορία των αγώνων, για την ανάταξη  και υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για συμμετοχή και δημοκρατία στους θεσμούς , για μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς.