Οργανωτικά-Οικονομικά Θέματα Ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 13-14 Οκτωβρίου