Συνδικαλιστική άδεια για την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ στις 13 και 14 Οκτωβρίου