Συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε την υπ’αρ. 8/5-10-2017 ομόφωνη απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής προστασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την οποία προκύπτει κατηγορηματικά ότι οι συνδικαλιστικές άδειες στο Δημόσιο είναι με αποδοχές.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία σας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών – Συνοδευτική επιστολή

Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών Πρωτοδικείου Αθηνών