Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοίνωσε την πραγματοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (École Nationale d’ Administration – ENA).

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2017 στο Παρίσι και θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

· Καινοτομία – Αντιλαμβανόμενοι τις δημόσιες πολιτικές με διαφορετικό τρόπο: Υπηρεσίες και χρήστες υπηρεσιών.

· Κατανόηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στη Δημόσια Διοίκηση.

· Ανάπτυξη νέων μεθόδων εργασίας: από την καινοτομία διαχείρισης στη διαχείριση της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης. Αποτελεί δε μέρος των δράσεων για την αξιολόγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, όπως περιγράφονται στον αντίστοιχο άξονα της Εθνικής Στρατηγικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ydmed@ydmed.gov.gr,με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 17η Οκτωβρίου 2017. Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύριο κριτήριο τη συνάφεια του αντικειμένου εργασίας των υποψηφίων με τη θεματολογία του προγράμματος όπως παρέχεται με τη συνεργασία της Expertise France.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διεύθυνση minadmin.gov.gr/?p=24982.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr