«Ενόψει  των επικείμενων εκλογών που προκηρύχτηκαν από την ΕΝΕ για τις 2-3 Νοέμβρη έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις»

 Όπως προκύπτει από το Δελτίο τύπου του Υ.Υ. στις 6-10-17 μετά την συνάντηση με την ΕΝΕ, ο σχεδιασμός του Υπουργείου είναι να ψηφιστούν οι προτεινόμενες  ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του χρόνου,  στο πλαίσιο ενός  ευρύτερου νομοσχεδίου θεσμικής αναδιοργάνωσης του ΕΣΥ. Ο υπουργός επέμεινε ότι είναι ισχυρή  πολιτική  βούληση του Υπουργείου  να προχωρήσουν  και να νομοθετηθούν, προφανώς μετά από συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, οι δύο  βασικές αλλαγές :

  1. το θέμα του ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού με  διακριτές κατηγορίες  με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα, και
  2. το θέμα της δημοκρατικής ανασυγκρότησης της ΕΝΕ με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής και την οργάνωση των τμημάτων της ανά περιφερειακή ενότητα, παίρνοντας υπ΄ όψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τη βιωσιμότητα του νέου οργανωτικού μοντέλου αλλά κυρίως την ανάγκη ανοικτής, συμμετοχικής και αυθεντικότερης εκπροσώπησης όλων των νοσηλευτών. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι θα τεθεί αντικειμενικά θέμα επανάληψης των αρχαιρεσιών εντός του 2018 για την εναρμόνιση των οργάνων της ΕΝΕ με το νέο πλαίσιο που θα έχει ψηφιστεί, ζητήθηκε από την ΕΝΕ η παράταση των εκλογών, πρόταση την  οποία η διοίκηση της ΕΝΕ απέρριψε.

Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι η ηγετική ομάδα της  ΕΝΕ χρησιμοποιεί τις εκλογές ως μοχλό πίεσης προκειμένου να μην προχωρήσουν οι θεσμικές αλλαγές εκδημοκρατισμού που χρειάζονται, ενώ οι εκλογές γίνονται κάτω από απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες καθώς κανένας δεν ελέγχει κανέναν (Γιάννης πίνει-Γιάννης κερνάει).

Οι εκλογές αυτές δεν έχουν κανένα πρακτικό αντίκρισμα στους Νοσηλευτές, είναι εκβιαστικές, δεν ελέγχονται  και δεν τις νομιμοποιούμε με την συμμετοχή μας.

Οι εκλογές για το νέο ΔΣ της ΕΝΕ θα γίνουν το 2018, με δημοκρατικό τρόπο και θα είμαστε όλοι εκεί, για μια νέα αρχή στο Νομικό μας πρόσωπο

ΕΔΩ το κείμενο σε pdf