Τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρουν:

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ), το οποίο διεξάγουν επιλεγμένα Πανεπιστήμια ανά τον πλανήτη.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ

MBA in Philosophy and Management

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (ανεξαρτήτως σχολής, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blended learning). Είναι πολύ ευέλικτο στην παρακολούθηση.

Σημαντικά πλεονεκτήματα:

– Μοριοδότηση διοικητικών στελεχών του δημόσιου τομέα

-Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κύρους για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα

– Πτυχίο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες (AACSB International)

 

ΕΝΑΡΞΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως και 31 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 727 7535 (09.00-13.00)

6949 493748 (09.00-13.00)

email: mbamanagement@ppp.uoa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, πλοηγηθείτε στον ιστότοποhttp://www.mba.ppp.uoa.gr/