Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την έκδοση της ΚΥΑ 46561/8369ΦΕΚ 3677Β, μετά από συλλογικούς αγώνες και προσπάθεια ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα όλων των εργαζομένων του Υπουργείου μας που διενεργούν ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, επιτέλους επιλύεται με θετικό πρόσημο για τους συναδέλφους αλλά και την ποιότητα του ελέγχου στην αγορά εργασίας διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες του Υπουργείου μας .

Τα έξοδα κίνησης, απαραίτητα για την μετάβασή μας στους χώρους εργασίας για διενέργεια ελέγχων, που είχαν περικοπεί ολοκληρωτικά με τον Ν.4024/11 και είχαν επανέλθει μερικώς και με αρκετά προβλήματα το 2014, επιτέλους αυξάνονται και παράλληλα δίνεται οριστική λύση στο ζήτημα καταβολής τους που προέκυψε τον Φεβρουάριο του 2017.

Η ΑΡΣΥ με μεγάλη υπευθυνότητα και συνέπεια διεκδίκησε αυτή τη λύση και διαφοροποιήθηκε ανοικτά από τις επικίνδυνες, άσκοπές, διχαστικές ενέργειες και δημόσιες τοποθετήσεις των άλλων παρατάξεων, που συμπαρέσυραν και τις θέσεις του Συλλόγου σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα των εργαζομένων ακρότητες.

Η αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό των εξόδων κίνησης για όλους τους συναδέλφους που διενεργούν ή συμμετέχουν στους ελέγχους ενισχύει πρακτικά τις προσπάθειές τους και παράλληλα αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώριση του δύσκολου έργου που καλούνται καθημερινά να φέρουν σε πέρας. Επιπλέον, η ΑΡΣΥ θεωρεί ότι η διαφοροποίηση του αριθμού των ελέγχων που αποζημιώνονται σε συμμετέχοντες και διενεργούντες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο τις επικίνδυνες συνθήκες, στις οποίες διενεργούνται οι έλεγχοι, αλλά και τον όγκο εργασιών, που απαιτείται από τους Επιθ/τες μέχρι την οριστική διεκπεραίωση τους.

Ελπίζουμε ότι η θετική στάση, που επέδειξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας για την επίλυση του παραπάνω αναφερομένου θέματος, να συνεχιστεί και να επεκταθεί και για τις υπόλοιπες διεκδικήσεις μας που αφορούν σε πολλά και σοβαρά θέματα του ελέγχου της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η επιτυχία αυτή μας δείχνει τον δρόμο για την επίλυση των προβλημάτων και την δικαίωση των άλλων αιτημάτων μας.

Ο δρόμος αυτός είναι ένας, της διεκδίκησης και του αγώνα.

Εδώ η ανακοίνωση