Πιστοποιήθηκαν τα πρώτα τρία Κ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ.  Μετά από χρονοβόρες  προσπάθειες πιστοποιήθηκαν επιτέλους τα πρώτα τρία ΚΕΚ του Οργανισμού και συγκεκριμένα:
ΚΕΚ Ιωαννίνων με δυναμικότητα 158 ατόμων,
ΚΕΚ Λάρισας με δυναμικότητα 115 ατόμων και
ΚΕΚ Λαμίας με  δυναμικότητα 70 ατόμων.

Πηγή:oaednews