Ενημερωτικό Σημείωμα

ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΡΑΤΗ

στην 1η Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας

του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 Συνάδελφοι,

Συνεδρίασε, σήμερα, για πρώτη φορά, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του Ν. 4440/2016 στην οποία συμμετέχω εκ μέρους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως παρατηρητής.

Στη σημερινή συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Επιτροπής, καθώς και για τα αιτήματα των φορέων που έχουν υποβληθεί ως τώρα.

Συγκεκριμένα:

Α. Υποβλήθηκαν 444 αιτήματα από 8 φορείς (7 Υπουργεία και την ΑΑΔΕ) για μετάταξη, καθώς και 360 αιτήματα για απόσπαση.

Αναλυτικότερα για μετάταξη:

1.      Υπουργείο Τουρισμού: 58
2.      Υπουργείο Υγείας: 65
3.      Υπουργείο Δικαιοσύνης: 44
4.      Υπουργείο Υποδομών: 41
5.      Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής: 109
6.      Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 15
7.      Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 112
Σύνολο: 444

Β. Για απόσπαση έχει υποβληθεί αίτημα από την ΑΑΔΕ για 180 θέσεις και από άλλους φορείς άλλα 180 περίπου. Σύνολο: 360

Επισημαίνω ότι σύμφωνα με τον Νόμο για να μπορεί ένας φορέας να συμμετέχει στην κινητικότητα θα πρέπει να έχει:

1.     Ψηφιακό οργανόγραμμα

2.     Ειδικά περιγράμματα θέσης

3.     Έκθεση αναγκαιότητας

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει στις 10 του Νοέμβρη με θέμα την έγκριση των αιτημάτων των φορέων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Στη συνέχεια οι θέσεις θα δημοσιοποιηθούν και οι υπάλληλοι θα μπορούν ηλεκτρονικά –εφόσον έχουν τα προσόντα που απαιτούνται- μα υποβάλλουν αίτηση.

 

Πηγή:   ΑΔΕΔΥ