Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των Συνδικάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τους κατώτατος μισθούς των εργαζομένων. Είναι πολύ χαμηλότεροι από το αποδεκτό όριο με αποτέλεσμα πολλοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι να μην μπορούν να επιβιώσουν, σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί στις χώρες της ΕΕ και ε σε ενημερωτικό έγγραφο που δημοσιεύει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβάνει και τη χώρα μας.

Ειδικότερα στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στο 48% του εθνικού ενδιάμεσου (median) μισθού και επομένως θα πρέπει να αυξηθεί κατά 25% προκειμένου να φθάσει σε επίπεδο λίγο χαμηλότερο από το κατώτατο όριο μισθών που θέτει ο ΟΟΣΑ (στα 2/3 του εθνικού ενδιάμεσου μισθού), σύμφωνα με την ETUC.

Αντίστοιχα, στην Ισπανία πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κατά 62% και στη Γερμανία κατά 28%, ενώ συνολικά σε δέκα χώρες στην ΕΕ ο κατώτατος μισθός είναι κάτω από 50% του εθνικού ενδιάμεσου μισθού.

Σύμφωνα με την ETUC, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι κατώτατοι μισθοί προσεγγίζουν μεν τα 2/3 του εθνικού μεσαίου μισθού, χωρίς όμως να είναι σε βιώσιμα επίπεδα, όπως, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Η ETUC δεσμεύτηκε να ασκήσει πιέσεις για την αύξηση των κατώτατων μισθών στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

ΠΗΓΗ: efsyn.gr