ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συναδελφισσες/φοι

Πάγιο αίτημα της παράταξής μας, αλλά τα τελευταία χρόνια και του συνδικαλιστικού
κινήματος των Δικαστικών Υπαλλήλων είναι η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ο απεγκλωβισμός δηλαδή από την
ασφυκτική και απόλυτη διοίκηση των Δικαστών στα θέματα της γραμματείας. Εχει
γίνει πλέον αντιληπτό ότι ο σημερινός τρόπος διοίκησης της Γραμματείας , αλλά και
γενικότερα των Δικαστηρίων είναι αναχρονιστικός και δεν ανταποκρίνεται
αντίστοιχα στις σύγχρονες λειτουργίες των Δικαστηρίων στις ανεπτυγμένες
ευρωπαικές χώρες.
Σημειώνουμε δε ότι η απόφαση του ΣτΕ, αναφορικά με το θέμα των
Υποθηκοφυλακείων, κρίνει ότι ο ρόλος των Δικαστών πρέπει να περιορίζεται στα
δικαιοδοτικά τους καθήκοντα και όχι στα διοικητικά. Έτσι απέφυγαν την εμπλοκή
τους στη διοίκηση των Υποθηκοφυλακείων, ευθύνη την οποία ανέλαβε ο κλάδος μας.
Υπάρχουν μελέτες και είναι στα χέρια του υπουργείου, από ιδιωτικούς και
«δημόσιους» φορείς, οι οποίες τείνουν να περιορίζουν τους Δικαστές στα καθήκοντα
απονομής της Δικαιοσύνης και όχι στα Διοικητικά.
Ανοίγει ο δρόμος για την ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ στα ζητήματα λειτουργικότητας, μετακινήσεων, αδειών,
τοποθετήσεων, επιμόρφωσης κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν τα
δύο νομοθετήματα που είναι σε εξέλιξη και μας αφορούν, οι Κώδικες και ο
Οργανισμός των Δικαστηρίων.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι οι
Κώδικες έχουν προχωρήσει και η επιτροπή έχει καταλήξει σε αρκετά άρθρα.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Υποχρεωτική επιμόρφωση σε όλους τους δικαστικούς
υπαλλήλους κατά τη πρόσληψή τους, διάρκειας ενός μήνα αλλά και η δια βίου
επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων σε κάθε νέο δεδομένο που θα προκύπτει,
στις αλλαγές νόμων, στις νέες τεχνολογίες, μεθοδολογίες κλπ. Η επιμόρφωση
προτείνεται να γίνει μετά από συννενόηση για τον τρόπο, από το ινστιτούτο
επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
ΑΔΕΙΕΣ: Επιβεβαιώθηκε, αιτιολογήθηκε εκ νέου και υπερψηφίστηκε σχεδόν
ομόφωνα η δεκαήμερη άδεια των δικαστικών διακοπών. Παρέμεινε η διαφοροποίηση
του κλάδου μας στο ότι με τη συμπλήρωση ενός έτους ο δικαστικός υπάλληλος
δικαιούται 25 ημέρες άδειας ενώ στο υπόλοιπο δημόσιο ξεκινούν από 20 και
σταδιακά φθάνουν στις 25. Προστέθηκαν και επίσημα σε διάταξη οι 4 ημέρες για την
ασθένεια του παιδιού. Επίσης στις φοιτητικές άδειες διατηρούμε τις 20 ημέρες ενώ
στο υπόλοιπο δημόσιο είναι οι μισές. Στις υπόλοιπες άδειες αναρρωτικές κ.λ.π. δεν
υπάρχουν διαφοροποιήσεις απο τον ΔΥ κώδικα.
ΚΛΑΔΟΙ: Πέρα από τους γνωστούς κλάδους των ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων, ΠΕ
και ΤΕ Πληροφορικής προστίθεται και ο κλάδος ΔΕ Επιμελητών Δικαστηρίων.
Ο κλάδος ΔΕ επιμελητών ήταν πρόταση της παράταξής εδώ και μία εικοσαετία πριν,
και σήμερα γίνεται πραγματικότητα με αναβάθμιση των συναδέλφων επιμελητών.
Με διαφωνία δική μας προστέθηκαν κλάδοι Επικουρίας και Υποβοήθησης
Δικαστικού Έργου αποκλειστικά για πτυχιούχους Νομικής Η πρόσληψή τους θα
γίνεται με ειδικό διαγωνισμό χωρίς να υπάρχει σχέση και να εμπλέκεται
(στεγανότητα) με την υπόλοιπη Γραμματεία.
ΙΔΑΧ: Στο ζήτημα των συναδέλφων μας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
δίνεται λύση για τη μονιμοποίησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από τα
υπηρεσιακά μας συμβούλια τα οποία θεωρούνται ως ανεξάρτητη αρχή, με τη
προϋπόθεση ότι όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι θα έχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις.
Αξίζει να μνημονεύσουμε τον όρκο του νεοδιοριζόμενου δικαστικού υπαλλήλου που
είναι πρωτοποριακός σε σχέση με ολόκληρο το δημόσιο.
Εκεί έχουν φτάσει οι εργασίες της επιτροπής η οποία συνεχίζει την επεξεργασία των
άρθρων σύμφωνα με τον χρονικό περιορισμό μέχρι το τέλος του έτους να παραδοθεί
προς ψήφιση.
Φυσικά τα άρθρα που υπολείπονται είναι αυτά της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και των
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ που κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί
με βάση το νόμο Βερναρδάκη αλλά τροποποιημένο προς το λογικότερο και χωρίς
αποκλεισμούς. Η μοριοποίηση του τρόπου επιλογής συναδέλφων για τις θέσεις
ευθύνης είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν αυθαίρετες κρίσεις. Μέσα από
δίκαιες και ισορροπημένες παρεμβάσεις στους Κώδικες θα σταματήσει η
«φαγωμάρα» του κλάδου για το άρθρο 48 και γενικότερα θα καταλαγιάσουν οι
διαμάχες για το «κατηγοριακό». Αναμένεται τροποποίηση του άρθρου 83 για το
δικαίωμα των συναδέλφων μας να αναγνωρίζουν το πτυχίο τους στα δύο χρόνια, εφ΄
όσον η απόκτηση του τίτλου σπουδών είναι μεταξύ της αίτησής και του διορισμού
τους, δικαίωμα που το έχουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Και φυσικά
ακολουθεί το πειθαρχικό δίκαιο που ο στόχος μας είναι να αντιμετωπισθούν
δικαιότερα οι δικαστικοί υπάλληλοι.
Κρίνουμε ότι η τροποποίηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων όχι μόνο
προχωράει πολύ καλά, αλλά αποτελεί σύγχρονο εργαλείο και ουσιαστικό τρόπο
επίλυσης προβλημάτων που χρόνια τώρα βαλτώνουν στο κλάδο μας.
Θυμίζουμε εκείνους που βροντοφώναζαν σπέρνοντας τον φόβο «κάτω τα χέρια από
τους κώδικες» και που δυστυχώς δεν ήταν λίγοι.

Εδώ η Ανακοίνωση σε pdf