ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εγγεγραμμένοι 170 αντιπρόσωποι
Ψήφισαν 168
Λευκά 4
Έγκυρα 164
Έλαβαν:
ΔΑΚΕ : 52 ψήφους και 4 έδρες
ΔΗ.ΣΥ.: 39 ψήφους και 3 έδρες
Ε.Α.Κ. : 32 ψήφους και 2 έδρες
ΠΑΜΕ : 28 ψήφους και 2 έδρες
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ : 13 ψήφους και 0 έδρες.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ  Ε.Γ. ΤΟΥ Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ψήφισαν:  168

            Έγκυρα   : 164

                  Λευκά:    4

Δ.Α.Κ.Ε. /Δ.Υ.: 52 ψήφους και 4 έδρες

Εκλέγονται:

Παπαποστόλου Δημήτριος

Χύτα Ευθυμία

Ζαχαράκης Απόστολος

Τζιατζιάς Μιχαήλ

ΔΗ. ΣΥ. / Δ.Υ.: 39 ψήφους και 3 έδρες

Εκλέγονται :

Λαρίσης Κων/νος

Ντάνη Γλυκερία

Μπέης Νικόλαος

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.): 32 ψήφους και 2 έδρες

Εκλέγονται:

Τσακνάκης  Ιωάννης

Μαλτέζα Τριανταφυλλιά

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΠΑΜΕ) : 28 ψήφους και 2 έδρες

Γκαραλιάκος Ζήσης

Γκόγκας Γεώργιος

 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 13 ψήφους και καμία έδρα

ΠΗΓΗ: tinealarissa.gr