Αναλυτική περιγραφή της μεταρρύθμισης της πολιτικής πρόνοιας, η οποία ξεκίνησε με την εισαγωγή του θεσμού του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) θα συνεχιστεί με πολλαπλές δράσεις, περιλαμβάνεται στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε πρώτη φάση τονίζεται ότι το ΚΕΑ αναμένεται να ωφελήσει 750.000 πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα αναγκαία κονδύλια θα φτάσουν στα 700 εκατ. ευρώ ετησίως για την στήριξη του προγράμματος.

Πέραν της εισοδηματικής ενίσχυσης, σχεδιάζεται η πλήρης ενεργοποίηση του 2ου πυλώνα του προγράμματος, με την παροχή υπηρεσιών (δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ηλεκτρική ενέργεια και νερό, ΤΕΒΑ, voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ.) καθώς του 3ου πυλώνα της ένταξης στην εργασία τουλάχιστον για το 10% των δικαιούχων-εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ.

Οι υπόλοιπες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας είναι:
• Σχολικά γεύματα.
• Νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί.
• Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την παιδική προστασία:
– Επιτροπεία ανηλίκων.
– Νομοθετικό πλαίσιο για την αναδοχή/υιοθεσία.
– Νέο πλαίσιο λειτουργίας προνοιακών ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ.
• Λειτουργία ενιαίου φορέα πληρωμής προνοιακών επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ).
• Νέο πλαίσιο καταπολέμησης της έλλειψης στέγης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων-Φορέας διαχείρισης ακινήτων.
• Μεταστέγαση οικισμών Ρομά.
• Ολοκλήρωση και λειτουργία, στις 13 περιφέρειες, 240 Κέντρων Κοινότητας με ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα.
• Πιλοτικό πρόγραμμα αξιολόγησης της αναπηρίας με τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας.

Πιο αναλυτικά:
Παιδική προστασία
Το επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα των ζεστών σχολικών γευμάτων, θεσμοθετείται για τα δημοτικά σχολεία σε όλη την επικράτεια το 2018 με 130.000 ημερήσια γεύματα για παιδιά δημοτικού. Η επιλογή των σχολείων πραγματοποιήθηκε με βάση δείκτες φτώχειας, ανεργίας ή/και ειδικών συνθηκών διαπιστωμένων από το Υπουργείο Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς.
Το 2018 θα ιδρυθούν 380 νέοι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, που θα εξυπηρετούν επιπλέον 10.000 παιδιά.

Η αύξηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού για τα οικογενειακά επιδόματα το 2018, στοχεύει στην αύξηση των κονδυλίων για το πρώτο και το δεύτερο παιδί.

Υπόλοιπες δράσεις και ΟΓΑ
Ιδρύονται 240 Κέντρα Κοινότητας σε Δήμους όλης της χώρας και 13 παρατηρητήρια στις Περιφέρειες για τις εφαρμοζόμενες κοινωνικές πολιτικές. Μαζί με το δίκτυο των Κέντρων Κοινότητας, δημιουργούνται δίκτυα για την ολοκληρωμένη φροντίδα προς τους ηλικιωμένους τρίτης και τέταρτης ηλικίας (διασύνδεση ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), καθώς και για την άμεση, κατ’ οίκον, αντιμετώπιση αναδυόμενων προβλημάτων.

Επίσης, ο ΟΓΑ μετατρέπεται σε ενιαίο οργανισμό απονομής επιδομάτων (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΠΕΚΑ).
Ειδικότερα, ο ΟΓΑ αναλαμβάνει την καταβολή των παροχών στους ανασφάλιστους υπερήλικες ύψους 157 εκατ. ευρώ για το 2018. Για την καταβολή των ανωτέρω παροχών θα ενισχυθεί με ισόποση επιχορήγηση.

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr