Κοινωνικό μέρισμα 2017: Το αργότερο και το πιθανότερο είναι την Δευτέρα να έχει τεθεί σε λειτουργία ο διαδικτυακός τόπος koinonikomerisma.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στους δικαιούχους για το μέρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr.

Μετά την χθεσινή ανάρτηση της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που όρισε τις προϋποθέσεις χορήγησης, απομένουν μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για να γίνει πράξη η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα είναι προσυμπληρωμένες ως προς το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία και τα προσωπικά στοιχεία των υποψήφιων δικαιούχων.

Συνολικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ετοιμάσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) για να υποδεχτεί τον ιστότοπο του κοινωνικού μερίσματος έχει ως στόχο να καλύψει πάνω από 3,4 εκατ πολίτες ή 1,4 εκατ. νοικοκυριά.
Οι βασικές εισοδηματικές κατηγορίες θα είναι τρεις:
• Για εισόδημα έως 5.000 ευρώ – μέρισμα 450 ευρώ.
• Για εισόδημα από 5.001 ευρώ – 7.000 ευρώ, μέρισμα 350 ευρώ.
• Για εισόδημα από 7.001 ευρώ – 9.000 ευρώ, μέρισμα 250 ευρώ.

Προσαυξάνονται κατά 50% τα εισοδηματικά όρια για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ενός νοικοκυριού και κατά 25% για κάθε ανήλικο μέλος. Επίσης προσαυξάνεται και το ποσό του μερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι μια τετραμελή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, έχει αντίστοιχα εισοδηματικά όρια ως εξής:
• Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, μέρισμα 900 ευρώ
• Για εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 14.000 ευρώ, μέρισμα 700 ευρώ.
• Για εισόδημα από 14.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ μέρισμα 500 ευρώ.
Το ανώτατο όριο εισοδήματος είναι τα 27.000 ευρώ και μέρισμα 1.350 ευρώ. Αφορά νοικοκυριά με τουλάχιστον πέντε ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τουλάχιστον έξι ενήλικα μέλη.

Για το εισοδηματικό κριτήριο, η ΚΥΑ ορίζει ότι προκύπτει αφού αφαιρεθούν οι εισφορές υπέρ Κοινωνικής Ασφάλισης από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, στοιχείο που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις της προηγούμενης χρονιάς. Στο εισόδημα προστίθενται τυχόν επιδόματα ή χρηματικές μεταβιβάσεις που μπορεί να προέκυψαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ωφελούμενη μονάδα είναι το νοικοκυριό, απαρτιζόμενο από όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του 2016. Στην ωφελούμενη μονάδα εντάσσονται υποχρεωτικά και οι φοιτητές έως 25 ετών, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Οι δηλωμένοι του 2016 φιλοξενούμενοι δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα. Δικαιούχος είναι το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού.

Στην ΚΥΑ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τονίζεται ότι για όσους συμπλήρωσαν στις 31 Οκτωβρίου 2017 το λιγότερο έξι μήνες ανεργίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα που μπορεί να απέκτησαν το 2016 μέχρι του ποσού των 9.000 ευρώ. Το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας. Για τα ΑΜΕΑ προβλέπεται ότι κάθε ανάπηρο μέλος νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% θα μετρά διπλό όριο τόσο ως προς το εισόδημα, όσο και ως προς το ποσό που θα δικαιούνται. Αν μάλιστα ο ανάπηρος είναι ο βασικός δικαιούχος του νοικοκυριού, δηλαδή εκείνος που υποβάλλει την αίτηση, τότε το μπόνους θα μετρά επί 1,5.

Στους ηλικιωμένους προβλέπεται εξαίρεση σε όσους είναι άνω των 70 ετών να μπορούν να πάρουν μέρισμα χωρίς να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι τα εξής:
α) Να είναι συνταξιούχοι ή δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
β) Να μην υπάρχουν στο νοικοκυριό τους άλλα εξαρτώμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι.
γ) Να έχει δηλωθεί κύρια κατοικία στο Ε1 και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση – που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης – στην πλατφόρμα http://www.koinonikomerisma.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος TAXISnet. Αν υπάρχουν φιλοξενούμενα μέλη, ζητείται η συναίνεσή τους για τη λήψη των στοιχείων τους. Οι δικαιούχοι πρέπει να συμπληρώσουν αριθμό λογαριασμού IBAN.

Το νοικοκυριό δικαιούται μέρισμα εφόσον πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια, πέραν των εισοδηματικών:
• Φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας κάτω από 120.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τα 180.000 ευρώ.
• Καταθέσεις κάτω από 9.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό με προσαύξηση 50% για κάθε ενήλικο μέλος και 25% για κάθε ανήλικο.

Ειδικά κριτήρια υπάρχουν επίσης για τους τόκους των καταθέσεων σε όλες τις τράπεζες, ενώ εξαιρούνται νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κ.α. Ο δικαιούχος πρέπει να διαμένει στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη και να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε Ταμείο τουλάχιστον για ένα μήνα μέχρι και 31/10/2017, ή να είναι συνταξιούχος.

Τα έξι βήματα για να πάρετε το μέρισμα

Χρηστικές πληροφορίες για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Μερίσματος όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης δίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως υπογραμμίζεται η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το τρέχον έτος, επέτρεψε τη στοχευμένη διανομή στα οικονομικά ασθενέστερα πρόσωπα και νοικοκυριά παροχής με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος και η διαχείριση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο τύπου.

«Με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενεργοποιηθεί ο ακόλουθος διαδικτυακός τόπος http://www.koinonikomerisma.gr όπου και θα μπείτε για να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Για τους δικαιούχους άνω των 70 και αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη ή το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης. «Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το κοινωνικό μέρισμα θα σας καταβληθεί αυτόματα στο λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε τη σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Αυτό αφορά όμως μόνο όσα νοικοκυριά αποτελούνται από ένα μόνο άτομο ή από ένα ζευγάρι και δεν ισχύει όταν υπάρχουν και άλλα μέλη στο νοικοκυριό» διευκρινίζει το υπουργείο και παραθέτει τη διαδικασία σε 6 βήματα:

Βήμα 1

Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί:

· Να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να εισάγετε ένα e-mail και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

· επίσης, να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που αφορούν εσάς, την/τον σύζυγό σας ή/και τα προστατευόμενα τέκνα σας.

! Αν το σύστημα δεν πιστοποιεί τον συνδυασμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που έχετε εισάγει, θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή:

· θα πρέπει να πάτε σε ένα ΚΕΠ και να ζητήσετε να ενημερώσετε την εγγραφή του ΑΜΚΑ σας ως προς το πεδίο του ΑΦΜ. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστείτε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας (ΑΔΤ, Διαβατήριο, κ.τ.λ.) και ένα έγγραφο που να αναγράφει το ΑΦΜ μαζί με τα προσωπικά στοιχεία σας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας).

Μόλις γίνει η διόρθωση μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία (Βήμα 1) προκειμένου να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.

Βήμα 2

Στο στάδιο αυτό:

· Αφού συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών και λοιπών στοιχείων, θα εμφανιστεί μια φόρμα που αναφέρει:

· τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ),

· οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα),

· περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων),

· μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία,

· μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης φορέα κύριας ασφάλισης και τέλος,

· μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας.

! Αν κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ και να διορθώσετε το στοιχείο που εμφανίζεται εσφαλμένα χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο έγγραφο που μπορεί να αποδείξει την αλλαγή που θέλετε να κάνετε.

! Αν το σύστημα δεν έχει σωστή ένδειξη για το κριτήριο ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να μεταβείτε σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να ζητήσετε να διορθωθούν τα στοιχεία σας προσκομίζοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο. Οι διορθώσεις σχετίζονται μόνο με αποκατάσταση σφαλμάτων αναφορικά με την ταυτότητα του ασφαλισμένου και όχι σε εκ των υστέρων αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

! Αλλαγές σχετικά με τα οικονομικά σας στοιχεία ή τη διασταύρωση της επί πενταετίας μόνιμης κατοικίας στην χώρα δεν είναι δυνατή, καθώς προκύπτει από παρελθούσες φορολογικές σας δηλώσεις και από τα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

Βήμα 3

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN στον οποίον είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Θα πρέπει να δηλώσετε έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τυχόν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κ.τ.λ.).

! Υπογραμμίζεται η σημασία της ορθής συμπλήρωσης του συγκεκριμένου πεδίου. Επισημαίνεται επίσης, ότι θα διερευνηθεί σε μεταγενέστερο έλεγχο η συσχέτιση των αριθμών λογαριασμών IBAN με τους ΑΦΜ των δικαιούχων, όπως και η τυχόν εμφάνιση του ίδιου IBAN σε περισσότερους του ενός δικαιούχους.

Βήμα 4

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο Taxis-net, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Γ.Γ.Π.Σ, προκειμένου να διαπιστώσετε αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης.

Η θετική συγκατάθεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της αίτησης. Συνεπώς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τους φιλοξενούμενούς σας (στη φόρμα αναγράφονται τα στοιχεία των ατόμων των οποίων η συναίνεση απαιτείται) ώστε να μπουν στον διαδικτυακό τόπο με τους δικούς τους κωδικούς και να συναινέσουν.

! Προσοχή: Αν διαπιστώσετε ότι άγνωστο σε εσάς άτομο απεικονίζεται ως φιλοξενούμενός σας, μπορείτε να το εξαιρέσετε χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη δίπλα στο όνομα του. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία ΔΟΥ σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου, περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αν έχετε αποκτήσει τέκνο μετά την 1/1/2017 μπορείτε να το δηλώσετε εισάγοντας τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. Καμία άλλη αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού δεν είναι δυνατή.

Βήμα 5

Εφόσον όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού σας έχουν συναινέσει, εμφανίζεται η ένδειξη που αναφέρει αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Σε θετική περίπτωση, ενημερώνεστε αμέσως για το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Διαφορετικά, εμφανίζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους δεν είστε δικαιούχος του μερίσματος.

! Εάν δεν εμφανιστεί αυτή η πληροφορία, κάποιο από τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχει δώσει ακόμα την συναίνεση του ή έχει αρνηθεί να την δώσει.

Βήμα 6

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει να κάνετε την επιλογή [Αποδέχομαι το κοινωνικό μέρισμα] ώστε να καταστείτε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.

! Προσοχή: Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν θα καταστείτε δικαιούχος ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια.

Σημείωση:

Αν κατά τα 4 πρώτα βήματα έχει προκύψει η ανάγκη να διορθώσετε τα στοιχεία σας σε ΚΕΠ ή στον ΕΦΚΑ, για να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τις αλλαγές που κάνατε, πρέπει να ζητήσετε να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού σας κάνοντας την επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού μερίσματος». Η διαδικασία θα πρέπει πάντως να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος.

Τα 6 βήματα συνοπτικά:

Βήμα 1: Μπείτε στην πλατφόρμα

Βήμα 2: Ελέγξτε τα στοιχεία σας

Βήμα 3: Συμπληρώστε το IBAN σας

Βήμα 4: Πείτε στους φιλοξενούμενούς σας να δώσουν την συγκατάθεση τους

Βήμα 5: Δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Βήμα 6: Αποδεχθείτε το Κοινωνικό Μέρισμα του 2017.

ΠΗΓΗ: dikaioligitika.gr