Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2017, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Λήμνου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Λήμνου την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, με θέμα τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει τώρα και για τη Λήμνο.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ν.Τ. Λέσβου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 29.11.2017

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2017, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Λήμνου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Λήμνου την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, με θέμα τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει τώρα και για τη Λήμνο.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ν.Τ. Λήμνου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 29.11.2017