Με αφορμή την τοποθέτηση του Βασίλη Πολυμερόπουλου ως εμπειρογνώμονα εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) οφείλουμε να σχολιάσουμε τα παρακάτω:

Το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται σε δυσχερή θέση προσπαθώντας να απαντήσει αποτελεσματικά στις πολιτικές λιτότητας των τελευταίων χρόνων. Απαιτείται προσπάθεια για να ανακτήσει το χαμένο κύρος και την αξιοπιστία του, άλλα και να αποκαταστήσει το απωλεσθέν «ηθικό πλεονέκτημα», θύμα των, κατά καιρούς, απαράδεκτων συμπεριφορών μερικών συνδικαλιστικών στελεχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία η προστασία του συνδικαλιστικού κινήματος και των συλλογικών του οργάνων, από οτιδήποτε θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ανιδιοτελή προσήλωση των εκλεγμένων, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων.

Με βάση τα παραπάνω, είναι ακατανόητη η επιλογή της ΔΑΚΕ, να ορίσει στη θέση του εκπροσώπου που δικαιούταν στο ΕΣΕΔ, τον Βασίλη Πολυμερόπουλο, που πρόσφατα καταδικάσθηκε για «χρήση  ύφ αρπαγής ψευδούς βεβαίωσης» αδίκημα, που  ουδόλως  σχετίζεται με τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα.

Είναι προφανώς παράδοξο, και πλήττει βαρύτητα την εικόνα του συνδικαλιστικού κινήματος, την ώρα που δίνεται μάχη για την αξιοκρατία και την αποκομματικοποίηση του κρατικού μηχανισμού, στον κατεξοχήν θεσμό διασφάλισης τους, να γίνεται αυτή η επιλογή εκπροσώπησης. Μια τέτοια επιλογή βαρύνει αποκλειστικά όσους την πρότειναν και προσθέτει ακόμα ένα κρίκο στην αλυσίδα της απαξίωσης των συνδικαλιστικών οργάνων. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις κινήσεις για την διόρθωση αυτής της άστοχης κι ανοίκειας για την ιστορία και τον ρόλο της ΑΔΕΔΥ, επιλογής.

Εδώ το κείμενο σε pdf