Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη πρακτική της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), που σε ανακοίνωση-πρό(σ)κληση, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΤΕ/ΔΕ, που δεν έχουν το προαπαιτούμενο παιδαγωγικό τίτλο και έχουν συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη λίστα του ιδρύματος, να καταθέσουν εκτός των υπόλοιπων δικαιολογητικών και το ποσό των 300 ΕΥΡΩ !!! για τη συμμετοχή τους στο Α΄ εξάμηνο του  ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης.

Σημειωτέο ότι με βάση προσφυγή συναδέλφων στο Σ.τ.Ε. το 2006 η πρακτική αυτή  θεωρείται παράνομη, με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος για υποχρέωση του κράτους στην παροχή δωρεάν παιδείας. Μάλιστα στους τότε προσφεύγοντες επιστράφηκαν με το νόμιμο τόκο τα δίδακτρα που κατέβαλαν!

Είναι επίσης προφανές ότι οι προσπάθειες γενίκευσης της απαίτησης προσκόμισης τίτλου παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και μάλιστα σε εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούν χρόνια στα σχολεία, εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική περιορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων που εμπεριέχονται στο πτυχία και στους τίτλους σπουδών. Mε την πρόταση αυτή του ΙΕΠ που υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας προωθούνται τα αλλεπάλληλα φίλτρα (πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας, ΑΣΕΠ, δόκιμος εκπαιδευτικός με μέντορα) με μοναδικό σκοπό να περικόψουν τον αριθμό των πτυχιούχων που μπορούν να δουλέψουν στην Εκπαίδευση. Επιτείνεται η πολιτική της αδιοριστίας, των απολύσεων-περιορισμού των αναπληρωτών και κυρίως στο νέο καθεστώς των προωθούμενων αξιολογήσεων και αυτονομίας-αποκέντρωσης των σχολικών μονάδων.

Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει άμεσα την οικονομική επιβάρυνση όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν  στα προγράμματα επιμόρφωσης και να επιστραφούν τα 300 ευρώ σε όσους τα έχουν καταβάλει.

Να καλύπτονται τα έξοδα των επιμορφώσεων από τον προϋπολογισμό.

Κανένας περιορισμός των επαγγελματικών-εργασιακών δικαιωμάτων. Όλη η απαραίτητη γνώση μέσα στο πτυχίο.

Ετήσια, περιοδική, δωρεάν επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς, χωρίς διακρίσεις και ανταγωνισμούς, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

Για το  Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

ΠΗΓΗ: alfavita.gr