Μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν μεταξύ άλλων κι από την ΕΑΕΚ, πληροφορηθήκαμε, ότι η ΔΑΚΕ προέβη σε αντικατάσταση του Β. Πολυμερόπουλου από τη θέση του ορισμένου από την ΑΔΕΔΥ εκπροσώπου στο Ε.Σ.Ε.Δ. Πρόκειται για μια επιβεβλημένη κίνηση, η οποία έπρεπε να γίνει για να προστατευθεί το κύρος της ΑΔΕΔΥ. Ως ΕΑΕΚ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της ανάκτησης της αξιοπιστίας της ΑΔΕΔΥ για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων και μόνο.

ΑΔΕΔΥ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΕΔ