Η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τη λειτουργία και διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) (πρώην Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας) την περίοδο των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι αποκαλυπτική για το καθεστώς αδιαφάνειας, διαφθοράς και σπατάλης που επικρατούσε και σ’ αυτό το δημόσιο ίδρυμα.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου μάθησης ασχολείται με τις υπηρεσίες σίτισης, φύλαξης, καθαριότητας, με τις φοιτητικές εστίες, τα ΙΕΚ, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και με όλες τις δομές που εντάσσονται στη Διά Βίου Μάθηση. Ωστόσο, τα πρόσωπα που ορίστηκαν από τις τότε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται πως δραστηριοποιήθηκαν με απευθείας αναθέσεις στους ίδιους αναδόχους κάθε φορά, με την «κλασική μέθοδο» των υπερτιμολογήσεων. Επίσης, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε η απουσία ελέγχων και απογραφής.

Επιβεβαιώνεται γι’ άλλη μια φορά πως τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειριστήκαν δημόσιους οργανισμούς και ιδρύματα,  με την επιλογή και ευθύνη των (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), λεηλάτησαν το δημόσιο χρήμα και εξυπηρέτησαν τις πελατειακές λογικές και συναλλαγές. Αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν δεκάδες προβλήματα, όπως στη σίτιση και στη στέγαση των φοιτητών από αυτές τις πρακτικές.

Βέβαια, κανείς δε ξεχνά πως σε αντιδιαστολή με την αδιαφάνεια και τη σπατάλη που αποδεικνύεται σήμερα, οι παρελθοντικές πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, έκοβαν τους μισθούς των εκπαιδευτικών, συγχώνευαν και καταργούσαν δεκάδες σχολικές μονάδες, απέλυαν εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες και άλλα. Όπως κανείς δε ξεχνά την απόλυτη στήριξη που είχαν από τις γαλαζοπράσινες συνδικαλιστικές τους δυνάμεις.

Αυτό που απαιτείται άμεσα, πέρα από τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών σε δικαστικό επίπεδο, είναι η επανεκκίνηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Μια επανεκκίνηση με όρους διαφάνειας και ελέγχου, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα του χθες και να επιστρέψει η εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς τα δημόσια ιδρύματα, όπως το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που έχει σημαντικές αρμοδιότητες στο πεδίο της μέριμνας για μαθητές και φοιτητές, στο πεδίο των καινοτόμων προγραμμάτων και της δια βίου μάθησης.

Γιώργος Μακράκης, Δάσκαλος

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ

με την ΕΑEΚ