Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι την Τρίτη 12 Δεκέμβρη 2017 συνεδρίασε η επιτροπή πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ με αφορμή το συνέδριο της ΠΟΕ  -ΔΟΥ, ώστε να εξετάσει θέματα νομιμοποίησης των συνέδρων. Στην επιτροπή πιστοποίησης η  παράταξή μας συμμετέχει με ένα μέλος, το οποίο για λόγους, που αγνοούμε, δεν ειδοποιήθηκε από το προεδρείο. Αυτές οι συμπεριφορές που αποκλείουν από τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων μέλη  είναι κατακριτέες και δεν βοηθούν την ορθή λειτουργία τους. Διατηρούμε όλες τις επιφυλάξεις για τα αποτελέσματα του ελέγχου, διεκδικούμε τον επανέλεγχο και δηλώνουμε, ότι δεν θα ανεχθούμε στο μέλλον άλλες τέτοιες αντικαταστατικές συμπεριφορές.

Εδώ το κείμενο σε pdf