Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος σε επιστολή του στους εργαζόμενους των Φ.Δ.Π.Π., διαβεβαιώνει, ότι από την νέα χρόνια θα συνεχίσουν οι φορείς να λειτουργούν με το υφιστάμενο προσωπικό και επισημαίνει πως την επόμενη εβδομάδα θα εισαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής τροπολογία, που θα παρατείνει τη θητεία των Δ.Σ. των Φ.Δ.Π.Π. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι κατηγορούν το υπουργείο για προχειρότητα, διεκδικούν παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων και όχι υπογραφή νέων, με την προοπτική αυτές να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

Στην επιστολή του ο κ. Φάμελλος εξηγεί, πως «λόγω της διαδικασίας ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 και το κλείσιμο των εργασιών της Βουλής για τις γιορτές, είναι πολύ πιθανό ο νόμος για τους ΦΔΠΠ να μην ψηφιστεί εντός του 2017». Ωστόσο, αναφέρει πως το υπουργείο έχει καταθέσει τροπολογία για την παράταση της θητείας των Δ.Σ. των Φ.Δ.Π.Π. Υπενθυμίζει, πως στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η παράταση των τρεχουσών συμβάσεων και υπογραμμίζει πως για τα νέο έτος ισχύουν περιορισμοί στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, επομένως η υπογραφή συμβάσεων 8μηνης διάρκειας αποτελεί τη μόνη νομικά ασφαλή λύση.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι, όπως είχε τονίσει και στο http://www.stokokkino.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων πριν λίγες ημέρες, ζητούν «να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για 8μηνες ΝΕΕΣ Συμβάσεις που θα σήμαινε την απώλεια κάθε εργασιακού μας κεκτημένου και τον οριστικό τερματισμό της αδιάλειπτης εργασίας στους Φορείς Διαχείρισης, μετά από 11 συνεχή χρόνια». Μάλιστα προγραμματίζουν για την προσεχή Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από το υπουργείο.

Αναλυτικά η επιστολή του αν. ΥΠΕΝ στους εργαζόμενους των Φ.Δ.Π.Π.

Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου και τη νομοτεχνική επεξεργασία του σε συνεργασία με την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, το ΥΠΕΝ είναι έτοιμο να καταθέσει το νόμο στη Βουλή προς ψήφιση. Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε φάση συλλογής υπογραφών.

Λόγω της διαδικασίας ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 και το κλείσιμο των εργασιών της Βουλής για τις γιορτές, είναι πολύ πιθανό ο νόμος για τους ΦΔΠΠ να μην ψηφιστεί εντός του 2017.

Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΕΝ κατέθεσε ήδη τροπολογία για την παράταση της θητείας των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ και τη μη συγχώνευση των ΦΔΠΠ -βάσει του ν. 4109/2013- κατά δύο μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο θα έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος. Η τροπολογία θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα και θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ εντός του 2017.

Για τους εργαζόμενους των ΦΔΠΠ, το σχέδιο νόμου προβλέπει ούτως ή άλλως παράταση των τρεχουσών συμβάσεων μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων προσληπτέων από τη διαδικασία των οκτάμηνων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ, που προβλέπει το ίδιο σχέδιο νόμου. Συνεπώς, από 01/01/2018, οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να λειτουργούν με το υφιστάμενο προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2018 ισχύουν αυστηροί περιορισμοί στις προσλήψεις για τον δημόσιο τομέα, συνεπώς η συγκεκριμένη διάταξη για τις 8μηνης διάρκειας συμβάσεις αποτελεί τη μόνη νομικά ασφαλή λύση για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΦΔΠΠ, οι οποίοι για πολλά χρόνια είναι εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, λόγω συνεχών παρατάσεων των συμβάσεών τους. Οποιαδήποτε πρόταση μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου είναι νομικά έωλη, ανεφάρμοστη και επικίνδυνη για τους εργαζόμενους και τους φορείς.

Τα τελευταία δύο χρόνια και μετά τη λήξη των προγραμμάτων (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) το ΥΠΕΝ χρηματοδότησε τη μισθοδοσία των εργαζομένων ΦΔΠΠ από το Πράσινο Ταμείο, μέσω ετήσιων παρατάσεων των συμβάσεών τους, δίνοντας ουσιαστικά τεχνητή αναπνοή στους Φορείς, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και εξασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας. Οι παρατάσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να συνεχιστούν λόγω των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (καλοκαίρι2017), από τις οποίες καθίσταται σαφές ότι απαγορεύεται κάθε παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου πέραν των 24 μηνών.

Οι διαγωνισμοί για τις οκτάμηνες συμβάσεις θα προκηρυχθούν εντός του 2018 από κάθε ΦΔΠΠ ξεχωριστά και με αυτές θα διανυθεί το έτος 2018 (για το οποίο ισχύουν δημοσιονομικοί περιορισμοί), ώστε το 2019 οι ΦΔΠΠ να στελεχωθούν με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέσω διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ. Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις θα καθοριστούν πρόσθετα κριτήρια μοριοδότησης που θα αφορούν την προϋπηρεσία και την εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, την εντοπιότητα κ.λπ.

Η ψήφιση του νόμου και, μέσω αυτού, η θεσμοθέτηση των 28 υφιστάμενων και των οκτώ (8) νεοϊδρυόμενων ΦΔΠΠ αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ το προσεχές διάστημα και στο απώτερο μέλλον, με τα εφόδια που προβλέπονται στον νόμο, όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και μέσω της υποστήριξης του θεσμού των ΦΔΠΠ από τα μέλη των Δ.Σ. τους και τους εργαζομένους σε αυτούς. Το Πράσινο Ταμείο στηρίζει τους ΦΔΠΠ μέσω χρηματοδότησης και εντός του 2018. Για πρώτη φορά τμήμα του κόστους λειτουργίας τους θα καλύπτει ο δημόσιος προϋπολογισμός, ενώ πρόσθετοι πόροι θα αναζητηθούν και από άλλες χρηματοδοτικές πηγές σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ.

Η Ελλάδα με 446 περιοχές ενταγμένες στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, που αντιστοιχούν στο 27,9% της χερσαίας και στο 22,3% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας, αντίστοιχα, βρίσκεται στις χώρες της Ε.Ε. με τα υψηλότερα ποσοστά κάλυψης, γεγονός που αναδεικνύει τη βιοποικιλότητά της, αλλά παράλληλα και την ευθύνη της χώρας όσον αφορά τα θέματα προστασίας του  φυσικού περιβάλλοντος.
Το ΥΠΕΝ έχει θέσει τον πήχη ψηλά και, μέσω του συγκεκριμένου νόμου, βασίζεται στους υφιστάμενους και νεοϊδρυόμενους ΦΔΠΠ για την αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και των προστατευτέων αντικειμένων τους, σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την ήπια οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να επιτευχθεί σε αυτές.

ΠΗΓΗ: stokokkino.gr