Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης (υπάλληλοι, εργάτες πλήρη απασχόληση, μειωμένη, εκ περιτροπής κλπ) Δικαιούχοι είναι και αυτοί που αμείβονται με εργόσημο.
Το δώρο Χριστουγέννων 2017 πρέπει να καταβληθεί μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος έως την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η μη καταβολή του δώρου, θεωρείται παράβαση που συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις.
Η επιβολή των κυρώσεων, μπορεί να γίνει και με την αυτόφωρη διαδικασία αρ. 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το αυτόφωρο διαρκεί μέχρι να παρέλθει ολόκληρη η επόμενη ημέρα από την τέλεση της πράξης. Επομένως για το 2017, το αυτόφωρο διαρκεί από 00.01 το πρωί της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου και για 24 ώρες μετά.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, με την υπ’ αριθ. 40/2002 απόφαση,  η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έκρινε ότι η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, αποτελεί δήλη ημέρα, είναι δε το απώτερο χρονικό σημείο για την καταβολή του δώρου. (για την εφαρμογή της διαδικασίας του αυτοφώρου).