ΕΔιοικητική υποστήριξη για όλο το 2018 θα συνεχίσουν να παρέχουν οι μεγάλοι δήμοι στους μικρότερους λόγω έλλειψης προσωπικού στους ΟΤΑ α’ βαθμού. Με τροπολογία, η παράταση του μέτρου διοικητικής υποστήριξης θα διαρκέσει έως την 1.1.2019, προκειμένου όμοροι δήμοι να μπορούν να ασκήσουν όμοιες αρμοδιότητες στην αρχή της επικουρικότητας, καθώς παραμένουν οι περιορισμοί στις προσλήψεις προσωπικού. Η ρύθμιση αφορά την αξιοποίηση προσωπικού από όμορους δήμους κυρίως σε διοικητικές υπηρεσίες.

Ο λόγος για την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας εδράζεται στο γεγονός ότι, “μεγάλος αριθμός δήμων της χώρας κατέστη αδύνατον να οργανώσει τις υπηρεσιακές του δομές, ώστε να αναλάβει αυτοδύναμα την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους δήμους με την εφαρμογή του προγράμματος ‘Καλλικράτης’, μολονότι έχει παρέλθει έκτοτε μεγάλο χρονικό διάστημα”.

Στην τροπολογία αναφέρεται ότι, “κρίνεται αναγκαία η παράταση της διοικητικής υποστήριξης κατά ένα έτος”, δεδομένου ότι, “δεν πρέπει να υπάρξει νομοθετικό κενό σε σχέση με τον τρόπο άσκησης των σχετικών με την διοικητική υποστήριξη αρμοδιοτήτων μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο”, το οποίο θα προκύψει από την αναθεώρηση του ‘Καλλικράτη’.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών, οι σχετικές διατάξεις θα αναμορφωθούν ή θα καταργηθούν, “καθότι θα έχουν καταστεί παρωχημένες”.

Η τροπολογία

Εδώ η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα

Πηγή: epoli.gr