Για λόγους δημοσίου συμφέροντος το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε «ναι» στη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στο Δημόσιο. Παρά τις αιτιάσεις της ΑΔΕΔΥ, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ενέκρινε την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2022, θεωρώντας ότι είναι συνταγματική και νόμιμη καθώς «εξυπηρετούν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και όχι απλώς το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου, όπως ισχυρίζεται η ΑΔΕΔΥ».

Η αυξημένη 7μελής Σύνθεση του Α’ Τμήματος του ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή της ΑΔΕΔΥ με την οποία ζητούσε να ακυρωθούν οι αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, που εκδόθηκαν κατ’ επιταγήν του νόμου 4336/2015 και αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης (προβλέπουν τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 19.8.2015 έως 1.1.2022 ).

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι υπουργικές αποφάσεις δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Αν και η απόφαση διακρίνει ότι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης «συνιστά μία επί το δυσμενέστερον μεταβολή των προϋποθέσεων χορηγήσεως των ασφαλιστικών παροχών», εντούτοις κρίνει ότι αυτή «δεν απαγορεύεται, κατ΄ αρχήν, από το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγματος, εφόσον προκύπτει αιτιολογημένα ότι με την επέμβαση αυτή μπορεί διασφαλιστεί η διατηρησιμότητα του ασφαλιστικού κεφαλαίου, αλλά πρέπει όμως να είναι και σύμφωνη με τις λοιπές διατάξεις του Συντάγματος».

ΠΗΓΗ: efsyn.gr