Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη στις 16/12 η ημερίδα του ΕΚΑ με θέμα τις  δημόσιες αστικές  συγκοινωνίες. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας κατετέθησαν απόψεις και προτάσεις από όλους τους εμπλεκομένους με το συγκοινωνιακό έργο, όπως εκπροσώπους φορέων, συνδικάτων  εργαζομένων, της Αυτοδιοίκησης κλπ.

Την ημερίδα χαιρέτισαν  εκπρόσωποι  της ΓΣΕΕ, της Περιφέρειας, της ΠΕΔΑ  και  πολιτικών κομμάτων. Κοινός τόπος των τοποθετήσεων ήταν η διατήρηση του  δημόσιου χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών με δεδομένο τον κοινωνικό τους ρόλο. Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη  της συνέχισης της κρατικής επιδότησης, η οποία αφορά στον επιβάτη και στην δυνατότητα να μεταφέρεται εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια και με  φθηνό κόμιστρο στον προορισμό του.

Έγινε εκτενής αναφορά  στην ανάγκη διαλειτουργικότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και στην επέκταση  των δρομολογίων σε όλο το Λεκανοπέδιο, με έμφαση στις  απομακρυσμένες περιοχές. Η ανανέωση  των στόλων, όπως προέκυψε και από την ημερίδα, αποτελεί άμεση προτεραιότητα, όπως και οι προσλήψεις προσωπικού.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στους εργαζομένους στις συγκοινωνίες, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας  και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελούν  αδήριτη ανάγκη. Σημαντική είναι επίσης η βελτίωση της εξυπηρέτησης των  επιβατών για να σταματήσουν τα περιστατικά βίας που συχνά αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει η επεξεργασία των πρακτικών και τα συμπεράσματα της ημερίδας θα προωθηθούν αρμοδίως. Συνεχίζουμε με δράσεις σε όλους τους τομείς αιχμής για την  δουλειά και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων  στο Λεκανοπέδιο.

Eδώ το Δελτίο Τύπου σε PDF