Πανελλήνια Συνδιάσκεψη

Αθήνα, 2 – 3 Φεβρουαρίου 2018

Ξενοδοχείο Novotel (Mιχ. Βόδα 4-6, Πλ. Βάθη)

Πρόγραμμα

 

1η Ημέρα

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

11:30 – 12:00: Αναγνώριση αντιπροσώπων

12:00 – 12:20: Εισήγηση από τον προεδρεύοντα της Ε.Ε.

12:20 – 14:30: Τοποθέτηση εκπροσώπων παρατάξεων για την αξιολόγηση

14:30 – 20:00: Τοποθέτηση συνέδρων για την αξιολόγηση

Λήξη Εργασιών Πρώτης Ημέρας

 

 

2η Ημέρα

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

09:00 – 13:00: Συζήτηση για το πρόγραμμα δράσης

13:00 – 14:00: Ψήφιση αποφάσεων από το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Λήξη Εργασιών Γενικού Συμβουλίου και Συνδιάσκεψης

Πρόγραμμα συνδιάσκεψης ΑΔΕΔΥ 2-3.12.2017