Με τροπολογία των υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ότι, το αργότερο την 31η.12.2018 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων σε φορείς του Δημοσίου, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις ανεξάρτητες Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους ΟΤΑ.
Σκοπός της ηλεκτρονικής έκδοσης εγγράφων είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας του Δημοσίου και η παράταση αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή του. Η δε παράταση δίνεται για τη σταδιακή έναρξη λειτουργίας του προγράμματος κατά τη διάρκεια του 2018.
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω του συστήματος “Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.

ΕΔΩ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr