Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), καταρτίσθηκαν, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις θέσεις ευθύνης:

Της Ομάδας Β΄ (Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού) των Υπουργείων:

1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β13)
2.    ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Β14)
3.    ΥΓΕΙΑΣ (Β15)

Της Ομάδας Γ΄ (Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) των Υπουργείων:

1.    ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  (Γ16)
2.    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  (Γ17)
3.    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (Γ18)

Της Ομάδας Δ΄ (Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) των Υπουργείων:

1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Δ19)
2.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δ20)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό ταυτότητας.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr