Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων των Ομάδων Β΄, Γ και Δ΄, που είχαν υποβληθεί επί των αντίστοιχων Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων που εξέδωσε στις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Δεκτές, κατά το μέρος που αναφέρεται, έγιναν οι ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω αριθμούς Α.Δ.Τ.:

1.   ΑΒ295975  –  Δεκτή ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
2.   ΑΕ509421  –  Δεκτή ως προς τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος.
3.   ΑΑ376300  – Δεκτή, εν μέρει, ως προς την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Απορριπτέες κρίθηκαν οι ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω αριθμούς Α.Δ.Τ.:

 1. ΑΜ628809
 2. ΑΖ024081
 3. Κ272074
 4. ΑΚ096194
 5. ΑΚ511810
 6. Τ129681
 7. ΑΚ856215
 8. ΑΜ233322
 9. ΑΚ218331
 10. ΑΙ612976
 11. ΑΚ220577
 12. ΑΑ114317
 13. ΑΗ032879
 14. ΑΚ038785
 15. ΑΕ138034
 16. Χ096442
 17. ΑΜ599256
 18. ΑΒ232744
 19. ΑΗ040035
 20. ΑΚ203577
 21. Φ393154
 22. ΑΚ543371
 23. ΑΜ230930
 24. ΑΖ031447
 25. ΑΖ075178
 26. ΑΕ193691
 27. Ρ636652
 28. ΑΙ610310
 29. ΑΒ718956
 30. ΑΗ025454
 31. ΑΖ255173
 32. ΑΚ680083
 33. ΑΚ780802
 34. Χ090467
 35. ΑΖ605102
 36. ΑΒ593075
 37. ΑΖ118248
 38. ΑΖ101944
 39. ΑΜ182574
 40. ΑΒ214836
 41. Χ508713
 42. ΑΗ135357
 43. ΑΝ023108

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr