Τρικλοποδιά στην Κυβέρνηση έβαλε η πλειοψηφία των κομμάτων με την αποκοπή και το σταύρωμα κονδυλίων που αφορούν στην αδήλωτη εργασία αλλά και για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των υποχρεώσεων των εργοδοτών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πριν από μερικές εβδομάδες, κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018, η Βουλή έβαλε «ψαλίδι» σε κονδύλι ύψους €200 χιλ. που προοριζόταν να καλύψει την αγορά υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Επίσης σταυρώθηκε κονδύλι ύψους €1,3 εκατ. που αφορά στην πρόσληψη τριάντα εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, για την εκτέλεση καθηκόντων επιθεωρητή εργασιακών σχέσεων κλίμακας Α2, στη Υπηρεσία Επιθεώρησης που θα δημιουργηθεί.

Και όλα αυτά σε συνάρτηση με την απόφαση της πλειοψηφίας των κομμάτων να βάλει στο ράφι και να αφήνει μετά τις προεδρικές εκλογές το νομοσχέδιο  «ομπρέλα» για τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Να σημειωθεί πως τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας απέστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας καλώντας το να καταθέσει σχετικούς κανονισμούς που θα συνοδεύουν το νομοσχέδιο.

Σημεία αιχμής αποτελούν το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται, σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας αλλά και οι εξουσίες που παραχωρούνταν στους επιθεωρητές εργασίας. Με το νομοσχέδιο προβλεπόταν η δημιουργία μιας υπηρεσίας η οποία θα διασφάλιζε την ορθή εφαρμογή νομοθεσιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των μισθών, τον κατώτατο μισθό, τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και την αδήλωτη εργασία.

Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου €500 για κάθε αδίκημα παραβίασης σοβαρών νομοθετικών προνοιών και για κάθε εργαζόμενο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε πως οι αποφάσεις της Βουλής δεν αλλάζουν τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης. Όμως, είπε, πως το κόστος εργοδότησης των 30 συμβασιούχων που θα εργοδοτηθούν στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, σημείωσε, πως η δέσμευση του σχετικού κονδυλίου δεν θα καθυστερήσει η πρόσληψη των συγκεκριμένων προσώπων. Σε σχέση με την αποκοπή του κονδυλίου ύψους €200 χιλ., που αφορούσε στην αγορά υπηρεσιών από είκοσι πρόσωπα, ανέφερε, πως το κενό που θα δημιουργηθεί θα καλυφθεί από τους 30 συμβασιούχους που θα προσληφθούν.

ΠΗΓΗ: philenews.com