Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κοινοποίησε στις 28 Δεκεμβρίου προς όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς το ενδιαφέρον των 532 εργαζομένων του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ) και του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) για να μεταταγούν στο Δημόσιο.

Την ίδια στιγμή, τους ζητά να στείλουν αναλυτικά στοιχεία για τις κενές θέσεις ή τις ανάγκες που έχουν. Αν και ακόμα εκκρεμεί η έκδοση των δύο απαιτούμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), τόσο η αποστολή της καταγραφής του ενδιαφέροντος των εργαζομένων από το υπουργείο Ναυτιλίας όσο και η αναζήτηση θέσεων και αναγκών από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενεργοποιεί ξανά τις βαλτωμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και τη Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με τον ΟΛΠ, η υπό έκδοση ΚΥΑ θα ορίσει ότι οι μετατάξεις για τους υπαλλήλους του ΟΛΠ θα πρέπει να διενεργηθούν μέχρι τις 31.12.2018 και των εργαζομένων του ΟΛΘ μέχρι τις 31.12.2019. Το προηγούμενο σχέδιο της ΚΥΑ είχε καταληκτική ημερομηνία τις 31.12.2017 και τις 31.12.2018 αντίστοιχα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να μεταταχθούν σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρίες στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο της μετάταξης. Ταυτόχρονα, η μετάταξη μπορεί να διενεργηθεί σε κενή θέση ή θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, η οποία θα καθοριστεί με ΚΥΑ. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε θέση ίδιας, κατώτερης αν συναινέσει ο εργαζόμενος ή ανώτερης θέσης εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή ειδικότητας που μετατάσσεται.

Μέχρι στιγμής, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων που έχουν εκδηλώσει άτυπο ενδιαφέρον είναι χειριστές γερανών (155 άτομα), λιμενεργάτες (106), οδηγοί (48), τεχνίτες (44), ηλεκτρολόγοι και ηλεκτροτεχνίτες (37) και ακολουθούν και άλλες ειδικότητες.

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr