Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. 223742/Γ1 με ημερομηνία 28/12/2017 για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Με αφορμή την εξαίφνης  – και χωρίς καμία διαβούλευση – έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας, αλλά και σε συνέχεια της επιστολής της Διευθύνουσας Συμβούλου της 5/12/2017, σε απάντηση της έγγραφης διαμαρτυρίας του Συλλόγου Εργαζομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 4/12/2017, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

 1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίαςη έκδοση του οποίου εκκρεμούσε αδικαιολόγητα για όλο αυτό το διάστημα, ενώ είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το Νοέμβριο του 2016 με την υπ’ αιρθμ. ΓΔ/60512-10/11/2016 Απόφαση της υπ’ αριθμ. 242/10-11-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ, αποτελεί ένα από το κορυφαία εργασιακά ζητήματα και αιτήματά μας.

  • Ήταν υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε, πριν την έκδοσή του, για όλες τις σχετικές ενέργειές σας και για τις αλλαγές στο σχέδιο που είχε σταλεί επίσημα στο Υπουργείο και το οποίο είχε προκύψει από ευρύτατη διαβούλευση με τους εργαζόμενους και από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  • Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αιτήθηκε συνάντηση με τη Διοίκηση και έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκθέτοντας όλα τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού. Επίσης, παρά τους ισχυρισμούς της Διευθύνουσας Συμβούλου ότι, είχαμε «την υποχρέωση και την δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί της τα σοβαρά υπηρεσιακά θέματα, από την πλευρά της μέχρι σήμερα δεν έγινε δεκτή η πρόταση για συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας,

  • Μέχρι σήμερα ουδέποτε ενημερωθήκαμε από τη Διοίκηση για τις ενέργειες έκδοσης απόφασης του Κανονισμού Λειτουργίας, ούτε είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τυχόν αναγκαίες αλλαγές. Επιπλέον, εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπήρξε νέα απόφαση ΔΣ που να εγκρίνει τις αλλαγές στον υποβληθέντα Κανονισμό Λειτουργίας και εκφράζουμε τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για την σκοπιμότητα των αλλαγών αυτών.

  • Δεδομένου ότι, ο εν λόγω Κανονισμός Λειτουργίας εκδόθηκε «ερήμην» των εργαζομένων και περιλαμβάνει ευρύτατες αλλαγές που αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία και θίγουν σημαντικά εργασιακά ζητήματα και δικαιώματα τους, επιφυλλασόμεθα να εξετάσουμε και να επανέλθουμε σχετικά με νομικά, ηθικά και λειτουργικά ζητήματα που εγείρει η πιθανή εφαρμογή του στην πράξη.

 1. Σχετικά με την εφαρμογή του επανυποβληθέντος στις 18/12 πορίσματος της ΕΣΕΛ, το οποίο αφορά την εξέταση των αντιρήσεων που είχε υποβάλλει το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο αρχικό πόρισμα, επισημαίνουμε τα εξής.

  • Η ΕΣΕΛ αποδέχτηκε ότι η εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 4024, έγινε ορθά, και για αυτό η συγκεκριμένη αρχική παρατήρηση αποσύρθηκε. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΠΕΠ είχαν κατατάξει ορθά τους συναδέλφους σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια και δεν χρειαζεται αυτό να επαναληφθεί δηλ. να γίνει επανακατάξη, όπως διατείνεται η Διευθύνουσα Σύμβουλος.

  • Για το συγκεκριμένο θέμα οι υπηρεσίες του ΕΟΠΠΕΠ, είχαν συκοφαντηθεί με δημοσιεύματα στον τύπο την τηλεόραση και το διαδίκτυο, για μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, ο δε Οργανισμός λοιδωρήθηκε για παράνομες πρακτικές και διασύρθηκε με πρωτοφανή χυδαιότητα.

  • Εκφράζουμε την αντίθεσή μας για την εσπευσμένες διαδικασίες και την πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με την κατεπείγουσα εφαρμογή του πορίσματος της ΕΣΕΛ, καθώς πρόκειται για μείζον εργασιακό θέμα που απαιτεί προσεκτική μελέτη, διαφανείς διαδικασίες και ενημέρωση του προσωπικού.

  • Θεωρούμε ότι, όπως δικαιωθήκαμε για το θέμα της επανακατάταξης – την πρώτη φορά δε με τη συμπαράσταση του ΔΣ – υπάρχουν τα περιθώρια για περαιτέρω βελτιώσεις  στην εφαρμογή του πορίσματος, όπως αυτό έγινε και σε άλλους οργανισμούς, αλλά και την αποκατάσταση της αλήθειας.

 1. Καθώς όπως φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αγνοεί συστηματικά το νόμιμα εκλεγμένο Δ.Σ. του Συλλόγου των Εργαζομένων, σας θέτουμε εγγράφως και εν συντομία, τα σοβαρότατα ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και συζήτησης μαζί σας, και τα οποία τέθηκαν και υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκ μέρους μας. Αυτά είναι:

 • Η βιωσιμότητα του Οργανισμού και η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας

 • Οι εκκρεμείς υποθέσεις συναδέλφων, όπως αναγνώριση προϋπηρεσίας, μετάταξη ειδικότητας/αναγνώριση πτυχίου, καταβολή οφειλόμενων ποσών αναδρομικά. Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να επιλυθούν ισότιμα για όλους και χωρίς μεμονωμένες  ενέργειες και αποφάσεις ικανοποίησης αιτημάτων ή μερικής εκτέλεσης αποφάσεων Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που υποδηλώνουν διακριτική μεταχείριση εργαζομένων.

 • Η Κινητικότητα και η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και η συνολικότερη βελτίωση οργάνωσης εργασιών. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει εκ μέρους της Διοίκησης για την ενίσχυση του Οργανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό, ενόψει της εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων για την κινητικότητα των υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα; Επισημαίνουμε επίσης ότι, θα πρέπει να είναι σεβαστή η επιθυμία συναδέλφων να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες για προσωπικούς η οικογενειακούς λόγους και να διευκολύνονται οι σχετικές διαδικασίες, στο πλαίσιο πάντα των ισχυουσών διατάξεων. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να γίνουν και ανάλογες ενέργειες για μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., γεγονός που θα ανανεώσει το ανθρώπινο δυναμικό και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα του Οργανισμού.

 • Τα περιστατικά εκφοβισμού και στοχοποίησης συναδέλφων καθώς και ο υποβιβασμός στελεχών χωρίς αξιολόγηση. Στην επιστολή της η κ. Γιαννακοπούλου κάνει λόγο για αβάσιμους χαρακτηρισμούς από μέρους μας σε ότι αφορά την αντιδημοκρατική συμπεριφορά και τα φαινόμενα προπηλακισμών, προσβλητικής συμπεριφοράς και απειλών εναντίον εργαζομένων εκ μέρους της. Προφανώς, η κ. Γιαννακοπούλου επιλέγει να αγνοεί συστηματικά τις επώνυμες καταγγελίες συναδέλφων προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και άλλους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβανόμενης και της Δικαιοσύνης, για επανειλημμένα σχετικά περιστατικά που έχει προκαλέσει, με αρνητικές επιπτώσεις στις καθημερινές συνθήκες εργασίας, στο εργασιακό κλίμα εντός του οργανισμού και μεταξύ των συναδέλφων αλλά και στην υγεία των εργαζομένων. Επίσης, με αλλεπάλληλες ενέργειές της και αποφάσεις της, προβαίνει σε συνεχείς μετακινήσεις στελεχών μεταξύ των τμημάτων του Οργανισμού και αφαιρεί συστηματικά αρμοδιότητες από έμπειρα στελέχη, συζητώντας υπηρεσιακά θέματα που αφορούν αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα επιλεκτικά με εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας και τομέα ευθύνης. Με αυτό τον τρόπο καταργεί στην πράξη την οργανωτική δομή του Οργανισμού, όπως ορίζεται στο Ν.4115/2013, και δεν προάγει την εύρυθμη λειτουργία του, δημιουργώντας σοβαρή σύγχυση στο προσωπικό.

 • Στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα παρακαλούσαμε λοιπόν να μας γνωρίσετε:

  • Ποια είναι η «συνήθης διοικητική πρακτική» που επικαλείται και η οποία υπαγορεύει την άσκηση των καθηκόντων της ως Διευθύνουσας Συμβούλου, με τρόπο που προσβάλλει βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως, η προσέλευση στην εργασία και η πρόσβαση στα εργασιακά δεδομένα, η χορήγηση κανονικής άδειας, η αξίωση για σεβασμό της προσωπικότητας των εργαζομένων στο πλαίσιο οποιωνδήποτε υποδείξεων για τις εργασιακές τους υποχρεώσεις, η υποχρέωση του εργοδότη για καλόπιστη συμπεριφορά έναντι του μισθωτού, η θρησκευτική ελευθερία  κλπ.

  • Πως οι μονομερείς ενέργειες εργασιακού υποβιβασμού από θέσεις ευθύνης και συστηματικού αποκλεισμού στελεχών από τις πρότερες αρμοδιότητες τους εντάσσονται στην «αποκαλούμενη» αναδιάρθρωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.;

  • Με ποιο τρόπο εξυπηρετήθηκε όλο αυτό το διάστημα το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του Οργανισμού από την απομάκρυνση, τις συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων, τον υποβιβασμό έμπειρων στελεχών και τη μαζική κένωση θέσεων ευθύνης σε Διευθύνσεις και Τμήματα του Οργανισμού και μάλιστα χωρίς την τήρηση καμίας διαδικασίας, εν απουσία μέχρι σήμερα κανονισμού λειτουργίας και ανάλογων κριτηρίων; Εφόσον η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δρομολογούσε την άμεση έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας, ποια είναι η σκοπιμότητα των κινήσεων αυτών πριν την έκδοσή του;

Προφανώς, έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι, όλες οι ανωτέρω ενέργειες, είχαν ως στόχο να «προλειάνουν» το έδαφος για την επικείμενη αξιολόγηση του προσωπικού και την αντικατάσταση μη αρεστών προϊσταμένων, με «όχημα» τον «ανάλογα τροποποιημένο» Κανονισμό Λειτουργίας. Την πρόθεση αυτή επιβεβαιώνει με ηλεκτρονικό μήνυμά της η κ. Γιαννακοπούλου, η οποία έσπευσε να ανακοινώσει στις 28/12/2017 στους εργαζόμενους και επιλεκτικά σε κάποια μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τον εκδοθέντα Κανονισμό και την επίσπευση των ενεργειών εφαρμογής του.

Εκφράζουμε δε, τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για τα «αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια» αλλά και για τη σκοπιμότητα της άμεσης συγκρότησης πειθαρχικών συμβουλίων, που αναφέρει η κ. Γιαννακοπούλου, καθώς η μέχρι τώρα συμπεριφορά της κάθε άλλο παρά αντικειμενική, αμερόληπτη και μη εκδικητική είναι.

 1. Σε ότι αφορά το μείζον ζήτημα που προέκυψε πρόσφατα με την μη χορήγηση κανονικής άδειας και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεδομένης της προσπάθειας της κ. Γιαννακοπούλου να αποποιηθεί των ευθυνών της, επισημαίνουμε ότι:

 • Προφανώς, το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αφορά και την άρνηση χορήγησης κανονικής άδειας για τους καλοκαιρινούς μήνες έτους 2017 σε εργαζόμενους, καθώς σχετικά έντυπα που φέρουν την υπογραφή της με την ένδειξη «δεν εγκρίνεται» έχουν κατατεθεί στο ΣΕΠΕ Ν. Ιωνίας και έχουν υπάρξει και σχετικές καταγγελίες συναδέλφων. Το γεγονός αυτό είναι πρωτοφανές μέχρι σήμερα για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και για το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη η κ. Γιαννακοπούλου, ζημιώνοντας διοικητικά και οικονομικά τον Οργανισμό, που ως γνωστόν αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Σημειώνουμε επίσης ότι, καταστρατηγώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, χορήγησε με υπογραφή της σε άλλους εργαζόμενους του ΕΟΠΠΕΠ υπόλοιπο ημερών κανονικής άδειας του έτους 2016 την ίδια στιγμή που σε άλλους εργαζόμενους – προφανώς μη αρεστούς σε εκείνη – την απέρριψε.

  • Επιπλέον, η κ. Γιαννακοπούλου συνέχισε να προκαλεί σύγχυση στο προσωπικό, στέλνοντας αντιφατικά μεταξύ τους ηλεκτρονικά μηνύματα, σχετικά με τη χορήγηση του υπόλοιπου ημερών άδειας του 2017, δημιουργώντας αναστάτωση στους υπαλλήλους, με σοβαρές επιπτώσεις στον προσωπικό, οικογενειακό και εργασιακό προγραμματισμό μας, στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω ενέργειες δεν μπορεί να συνιστούν «συνήθη διοικητική πρακτική» αλλά μια πρωτοφανή διοικητική υπέρβαση των ορίων της διευθυντικής εξουσίας, που θίγει βασικά ατομικά και εργασιακά δικαιώματα μας και δυναμιτίζει το κλίμα καλής πίστης και συνεργασίας που θα θέλαμε να υπάρχει μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.

Τέλος, σε ότι αφορά το αίτημα της κ. Γιαννακοπούλου για τα έγγραφα νομιμοποίησης του Συλλόγου μας, υπενθυμίζουμε ότι, έχουν διαβιβαστεί όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της σύστασης και λειτουργίας του Συλλόγου Εργαζομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σφραγισμένα από το πρωτοδικείο, με αριθμ. πρωτ ΕΟΠΠΕΠ 65075/ 1.12.2017 και παράλληλα έχουν παραδοθεί και αυτοπροσώπως από τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως, ποια είναι εκείνα τα νομιμοποιητικά έγγραφα η έλλειψη των οποίων εμποδίζει το δίαυλο επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και βάση ποιού νομικού πλαισίου τα ζητάτε.

Ευελπιστούμε για την ενημέρωση μας και την αποκατάσταση του κλίματος αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Ευχόμαστε Καλό και Δημιουργικό 2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Δασκαλάκης Θωμάς                                                Ζέζας Διονύσιος

ΠΗΓΗ:alfavita.gr